10. 5. 2024
Výstava Výtvarníci na západní frontě

Výstava Výtvarníci na západní frontě aktuálně probíhá na dvou místech v České republice současně. Lze ji shlédnout na zámku Linhartovy a v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Výstava, která je postavena na materiálech uložených ve Vojenském historickém archivu, měla premiéru 9. prosince 2022 v malé galerii Tudy k badatelně ve Vojenském ústředním archivu. Poté byla vystavována na Univerzitě obrany v Brně a v obrazárně Špejchar Želeč. Pro velký zájem o tuto expozici nyní probíhá na dvou místech současně.

Vernisáž výstavy Výtvarníci na západní frontě – zámek Linhartovy 20. dubna 2024.

Vernisáž na zámku Linhartovy (Město Albrechtice, okr. Bruntál) se uskutečnila v sobotu 20. dubna 2024 a přístupná zde bude do ukončení turistické sezóny v měsíci říjnu. Zámek funguje jako galerie, a kromě uvedené výstavy aktuálně nabízí několik dalších expozic obrazů, fotografií, plastik nebo modelů.

Autor výstavy Výtvarníci na západní frontě a vedoucí Oddělení starších fondů a sbírek VÚA Mgr. Martin Flosman, PhD.

Vernisáž v Krajské vědecké knihovně v Liberci se uskutečnila v úterý 7. května 2024. Přítomni byli zástupci Parlamentu České republiky senátor Ing. Michael Canov, poslanec Mgr. Jan Berki, Ph.D., náměstek primátora města Liberec pro kulturu, školství a cestovní ruch PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D. a náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Ing. Květa Vinklátová.

Po vernisáži následovaly tři odborné přednášky v rámci cyklu Liberec v Říšské župě Sudety. Konání akce, kterou spolupořádali Krajská vědecká knihovna Liberec, Československá obec legionářská – Jednota Liberec a Klub vojenské historie Tobruk-Dunkerque, bylo finančně podpořeno Libereckým krajem v rámci projektu Připomínání historických událostí I. až II. světové války. Výstava zde potrvá do 30. července 2024.

Vernisáž výstavy Výtvarníci na západní frontě – Krajská vědecká knihovna Liberec 7. května 2024.

Výstava Výtvarníci na západní frontě, jejímž autorem je vedoucí Oddělení starších fondů a sbírek Mgr. Martin Flosman, PhD., představuje malíře, grafiky a redaktory, kteří v letech druhé světové války působili v československé zahraniční armádě ve Francii, ve Velké Británii a na Středním východě. Tvorba vojáků-výtvarníků sloužila k účelům dokumentačním a propagačním. Ačkoli se jedná o nevelkou skupinu osob, výsledky jejich práce jsou pestré a zahrnují v široké škále nejrůznější výtvarné projevy od jednoduchých kreseb až po složité grafické techniky. Stručné životopisné medailonky přibližují jejich válečnou cestu i poválečné osudy.

V letošním roce se počítá s jejím vystavením ještě v Galerii Lázně Bechyně.

Vernisáž výstavy Výtvarníci na západní frontě – zámek Linhartovy 20. dubna 2024.
Vernisáž výstavy Výtvarníci na západní frontě – Krajská vědecká knihovna Liberec 7. května 2024.
Vernisáž výstavy Výtvarníci na západní frontě – Krajská vědecká knihovna Liberec 7. května 2024.
28. 11. 2023
VÚA zveřejnil databázi slovenských osobních spisů účastníka národního boje za…
30. 10. 2023
Vojenský ústřední archiv se otevřel veřejnosti
2. 3. 2023
Upozornění na možnost využívat datové schránky