24. 1. 2024
Výstava „Kroniky hrdosti“ v galerii VÚA

V Malé galerii Tudy k badatelně ve Vojenském ústředním archivu v Praze – Ruzyni v současné době probíhá výstava Kroniky hrdosti. Záštitu nad ní převzala ministryně obrany Mgr. Jana Černochová.

Výstava na patnácti panelech prezentuje výtvarnou výzdobu kronik meziválečné Československé armády, nepovšimnuta nezůstala ani řemeslně dokonalá výzdoba jejich vazeb. Autorem výstavy i stejnojmenné doprovodné publikace, jejíž prezentace proběhla společně s vernisáží, je pracovník Vojenského ústředního archivu, vedoucí oddělení starších fondů a sbírek a zástupce ředitele Vojenského historického archivu, Mgr. Martin Flosman, Ph.D.

Slavnostní vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek 8. prosince za přítomnosti významných hostů, zejména ředitele bezpečnostního odboru MO ing. Vlastimila Dušátka, jeho zástupce ing. Jaroslava Gavelčíka, arm. gen. Pavla Štefky, genpor. Františka Padělka, genmjr. Ladislava Minaříka, brig. gen. Lenky Šmerdová, brig. gen. Zdeňka Jakůbka, radního Prahy 6 Zdeňka Hlinského, předsedkyně Rady seniorů Zdeňky Desatové a dalších.

Výstavu lze v přízemí VÚA shlédnout do konce února.

Ukázka z výstavy Kroniky hrdosti
Ukázka z výstavy Kroniky hrdosti
Ukázka z výstavy Kroniky hrdosti
Slavnostní křest vydané publikace
Autorem výstavy i stejnojmenné doprovodné publikace Mgr. Martin Flosman, Ph.D.
Záštita ministryně obrany nad výstavou Kroniky hrdosti
28. 11. 2023
VÚA zveřejnil databázi slovenských osobních spisů účastníka národního boje za…
30. 10. 2023
Vojenský ústřední archiv se otevřel veřejnosti
2. 3. 2023
Upozornění na možnost využívat datové schránky