26. 2. 2024
VÚA zveřejnil novou databázi Čs. domobrany v Itálii

Vojenský historický archiv (VHA) zveřejnil na svých stránkách novou databázi příslušníků Čs. domobrany v Itálii. Ta vznikla nezávisle na čs. vojsku v zahraničí až po uzavření příměří v listopadu 1918. Byla formována z válečných zajatců z českých zemí, Slovenska i Podkarpatské Rusi a postupně jí prošlo přes 62 tisíc mužů.

Databáze je zpracována ze seznamů příslušníků jednotlivých praporů a ze dvou různých kartoték italských domobranců, obojí je součástí fondu Kancelář čs. legií (KLEG). V databázi je podchyceno přes 54 tisíc domobranců (k 7 praporům nejsou dochovány seznamy jejich příslušníků). Na základě údajů v databázi lze pak další informace zjistit studiem archivního fondu konkrétního praporu. U většiny praporů se dochoval deník, ze kterého můžeme zjistit mj., kdy se prapor vrátil do vlasti, zda byl nasazen do pohraniční či na Slovensko, jak probíhala jeho demobilizace nebo popis bojových akcí.

28. 11. 2023
VÚA zveřejnil databázi slovenských osobních spisů účastníka národního boje za…
30. 10. 2023
Vojenský ústřední archiv se otevřel veřejnosti
2. 3. 2023
Upozornění na možnost využívat datové schránky