28. 11. 2023
VÚA zveřejnil databázi slovenských osobních spisů účastníka národního boje za osvobození

Vojenský ústřední archiv zveřejnil soubor archiválií „Sbírka dokumentace Oddělení vydávání osvědčení MO ČR“ (evidenční číslo NAD 3685) vzniklý z činnosti organizačních složek rezortu obrany při realizaci správní agendy vztahující se k protinacistickému odboji občanů Československa během 2. světové války.

Hlavní součástí zmíněného archivního souboru jsou žádosti o vydání osvědčení podle § 8 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození (cca 150 tisíc žádostí). 

Dokumentace vznikla na pracovištích rezortu obrany v Praze do jejichž správní agendy v minulosti náležela (Kancelář čs. legií, IX. odbor MNO, I. odbor MNO, Všeobecná správa MNO, Administrativně hospodářská správa MNO, Vojenský historický ústav, Komise pro vydávání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., Kádrová správa FMNO, Odbor personální FMO atd.). Součástí nejrozsáhlejšího podsouboru shora uvedené „sbírky“, tj. žádostí o vydání osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., není naprostá většina dokumentace vztahující se k národnímu boji za osvobození na území současné Slovenské republiky, protože byla po zániku federálního státu na základě vzájemné dohody ministerstev obrany obou nástupnických republik předána z věcně příslušného pracoviště v Praze obdobnému pracovišti v Bratislavě

Podrobnosti ke zveřejněnému souboru naleznete zde

30. 10. 2023
Vojenský ústřední archiv se otevřel veřejnosti
2. 3. 2023
Upozornění na možnost využívat datové schránky
14. 2. 2023
Úprava lhůty pro poskytnutí archiválií