30. 10. 2023
Vojenský ústřední archiv se otevřel veřejnosti

Na státní svátek 28. října 2023 „Den vzniku samostatného československého státu“ otevřel své brány poprvé v kasárnách 17. listopadu v Praze – Ruzyni zájemcům o vojenskou historii Vojenský ústřední archiv.

Zaměstnanci Vojenského ústředního archivu připravili pro návštěvníky prohlídkovou trasu s dvanácti zastaveními. Na jednotlivých stanovištích vystavili a odbornými výklady renomovaných archivářů představili nejvzácnější archiválie, které jsou v držení Vojenského historického archivu.

Jednalo se o archivní kulturní památky reprezentované hlavně archiváliemi k parašutistům ze skupiny „ANTHROPOID“. Na ostatních stanovištích byly představeny archiválie a sbírkové archivní materiály jako válečné mapy bojových situací, fortifikační plány, plakáty z první a druhé světové války, vojenské církevní matriky, materiály československých legií, 2. světové války, osobní spisy významných a známých osobností, archiválie z období po roce 1945 a německé trofejní fondy. Návštěvníci mohli dále shlédnout dvě výstavy zaměřené na historii vojenského archivnictví a vojenských plakátů z 1. republiky, legií a vzniku republiky. Z archivních pracovišť byla připravena ukázka restaurátorské dílny, digitalizačního pracoviště, archivního skladu a funkčního Digitálního archivu MO s archivním portálem a webem VÚA. Na závěr prohlídky se návštěvníci mohli seznámit s připravovanou výstavbou nového archivního bloku formou vizualizace připraveného projektu a s činnostmi správních archivů MO a AČR.

Dne otevřených dveří VÚA se zúčastnilo na sto zájemců o vojenskou historii, kteří odcházeli spokojeni s tím, co měli možnost vidět. Z mnoha úst jsme slyšeli pouze samé pochvalné reakce s doporučením provádět tyto akce častěji. Den otevřených dveří navštívil osobně i přímý nadřízený VÚA, bezpečnostní ředitel MO – ředitel Odboru bezpečnosti MO Ing. Vlastimil Dušátko.  

Autor: Mgr. Josef Žikeš
Foto: pplk. Ing. Josef Musil

Výstavu navštívil i ředitel Odboru bezpečnosti MO Ing. Vlastimil Dušátko
Zastavení u historie vojenského archivnictví
Jedna z vystavených archiválií
Ukázka skenovacího pracoviště digitalizační linky
Vizualizace nového depotního objektu VÚA
28. 11. 2023
VÚA zveřejnil databázi slovenských osobních spisů účastníka národního boje za…
2. 3. 2023
Upozornění na možnost využívat datové schránky
14. 2. 2023
Úprava lhůty pro poskytnutí archiválií