Elektronická adresa: podatelna-vua@army.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných elektronicky Vojenskému ústřednímu archivu (dále archivu).

Adresa pro osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích:

Vojenský ústřední archiv, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 – Ruzyně


ID datové schránky Vojenského ústředního archivu:

hjyaavk


Úřední hodiny badatelny:

Pondělí:   11,45 – 15,15
Úterý:       8,00 – 15,15
Středa:      8,00 – 17,30
Čtvrtek:    8,00 – 15,15
Pátek:       Zavřeno

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

Archiv potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním zprávy.

Archiv zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení.

Archiv zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána.

Pokud se zpráva o doručení vrátí archivu jako nedoručitelná, archiv provede jeden opakovaný pokus o její doručení.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, xis, jpg, rtf a txt.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na CD/DVD nosičích čitelných na počítačích archivu (moderní operační systémy MS Windows).

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdělení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracována. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), má se za to, že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.


Další možnosti elektronické komunikace:

Kontakty na jednotlivá pracoviště Vojenského ústředního archivu a jeho konkrétní zaměstnance lze získat z telefonního seznamu, který se nalézá na elektronické adrese: www.vuapraha.cz/


Nahlížení do archiválií/dokumentů obsahujících osobní údaje žijící osoby

Vyrozumění žijící osoby veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce archivu nebo jeho zřizovatele.

Vojenský ústřední archiv byl požádán o nahlížení do archiválií/dokumentů obsahujících osobní údaje žijící osoby. V souladu s ustanovením aktuálního znění zákona o archivnictví a spisové službě (k 27. 4. 2022), zákon č. 499/2004 Sb., § 37, odst. 2 a 3, žádá archiv dotčenou osobu o písemný souhlas nebo námitku k nahlížení do příslušných archiválií/dokumentů.

Námitku proti nahlížení do archiválie/dokumentu lze vznést do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění. Z námitky musí být zřejmé, jakých osobních údajů se týká. Nevznese-li dotčená osoba námitky v uvedené lhůtě, má se za to, že s nahlížením do archiválií/dokumentů souhlasí (na doručování a počítání lhůt se vztahuje část druhá správního řádu).

Žadatel o nahlížení:

jméno a příjmení

datum a místo narození, státní občanství

adresa místa pobytu na území ČR, popřípadě bydliště v cizině

Rozsah osobních údajů, které mají být zpřístupněny:

Kdy má být do archiválie/dokumentu nahlíženo:

Do archiválií/dokumentů obsahujících citlivé osobní údaje žijící fyzické osoby lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby.

Archiv požádá dotčenou osobu o souhlas s nahlížením do těchto archiválií.  V žádosti uvede tyto údaje:

Žadatel o nahlížení

jméno a příjmení

datum a místo narození, státní občanství

adresa místa pobytu na území ČR, popřípadě bydliště v cizině

Rozsah citlivých osobních údajů, které mají být zpřístupněny:

Kdy má být do archiválie/dokumentu nahlíženo:


AKTUÁLNÍ ŽÁDOSTI:

Dne 3. ledna 2023 požádala Lada Viková o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Kiliánová Josefa 1939

Rídlová Františka 1930

Čermák Bedřich 1927

Burešová Božena 1922

Bock Václav 1923

Můrka Rudolf 1926

Murko Josef 1929

Čermáková Františka 1924

Murková Hermína 1932

Jedlička Jan 1936

Bernhardtová Priška 1939

Herák Štefan 1928

Herák Štefan 1935

Herák Vladimír 1943

Heráková Zdenka 1926

Holomková Markéta 1927

Malík Ambroz 1940

Můrka Miroslav 1924

Murková Viktorie 1934

Vrbová Božena 1942

Zveřejněno na úřední desce VÚA 3. ledna 2023

Dne 3. ledna 2023 požádal Daniel Gargulák o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Polčák Antonín 1924

Lexa Josef 1924

Fabiánek Vlastimil  1925

Ondrovčák Jan  1924

Šída Bohumil  1926

Riemer Miroslav 1923

Zveřejněno na úřední desce VÚA 3. ledna 2023

Dne 4. ledna 2023 požádal Vladimír Nevlud o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Kafka Jiří 1923

Engel Julius 1927

Popper Jiří 1926

Zveřejněno na úřední desce VÚA 5. ledna 2023

Dne 5. ledna 2023 požádal Jaroslav Vyleťal o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Daniel Eduard 1924

Daniel Josef 1923

Danielová Marie 1931

Danielová Marie 1940

Danielová Marie 1941

Danielová Kateřina 1923

Zveřejněno na úřední desce VÚA 5. ledna 2023

Dne 9. ledna 2023 požádal Jaroslav Vyleťal o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Kovář František 1923

Kovář Jaroslav 1926

Kovář Jaroslav 1925

Kovář Jaroslav 1929

Kovářová Marie 1934

Lagron František 1939

Malíková Františka 1924

Procházka František 1925

Procházka Josef 1924

Procházka Josef 1923

Procházka Josef 1925

Procházka Josef 1925

Procházka Josef 1923

Procházka Josef 1923

Procházka Karel 1935

Procházka Karel 1923

Procházka Jaroslav 1929

Procházková Marie 1924

Procházková Marie 1925

Procházková Marie 1931

Zveřejněno na úřední desce VÚA 9. ledna 2023

Dne 15. prosince 2023 požádala Kristýna Hledíková o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Bartoníček Bořivoj 1925

Dědek Břetislav 1925

Honl Bořivoj 1924

Václavek Mojmír 1925

Zveřejněno na úřední desce VÚA 16. ledna 2023

Dne 26. ledna 2023 požádal Tomáš Perný o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Mayer Štěpán 1923

Morgerstern Štěpán 1929

Zveřejněno na úřední desce VÚA 30. ledna 2023

Dne 6. února 2023 požádal Zdeněk Bauer o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Koziel Leopold 1923

Zveřejněno na úřední desce VÚA 6. února 2023

Dne 7. února 2023 požádal Martin Petrůj o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Vlasta Tkadlecová 1939

Vratislav Ebr 1943

Zveřejněno na úřední desce VÚA 8. února 2023

Dne 13. února 2023 požádala Lada Viková o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Danč Ignác 1927

Holomek Jaroslav 1926

Holomek Stanislav 1935

Janečková Marie 1925

Daniel Eduard 1927

Fabiánová Blažena 1927

Herák Jozef 1937

Herák Jozef 1941

Herák Koloman 1939

Klocová Klára 1927

Zveřejněno na úřední desce VÚA 15. února 2023

Dne 20. února 2023 požádal Karel Černý o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Černý (Schwarz) Ervín 1928

Černý (Schwarz) Bohumír (Gottfried) 1925

Zveřejněno na úřední desce VÚA 21. února 2023

Dne 24. února 2023 požádal Pavel Holomek o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Kalenský František 1924

Zveřejněno na úřední desce VÚA 28. února 2023

Dne 27. února 2023 požádal Filip Soušek o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Halbrštátová Jarmila 1924

Kafka Jiří 1924

Kafka Jiří 1923

Kafka Jiří 1924

Lederer Arnošt 1924

Lom Tomáš 1924

Solovka Ivan 1923

Šušlík Lubor 1928

Švarc Josef 1926

Timkovič Vasil 1923

Vesecký Jaroslav 1926

Vondráček Mikuláš 1923

Wellemin Hanuš 1925

Winter Vladimír 1925

Zveřejněno na úřední desce VÚA 28. února 2023

Dne 9. března 2023 požádal Tomáš Perný o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Faltýnek Radomír 1926

Zveřejněno na úřední desce VÚA 10. března 2023

Dne 14. března 2023 požádal Michael Michner o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Fischer Bohuslav 1924

Zveřejněno na úřední desce VÚA 15. března 2023

Dne 20. března 2023 požádal Jaroslav Vyleťal o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

Richterová Marie         1926

Salay Ján         1944

Stockinger Ladislav     1930

Studený Antonín         1923

Ševčík Jan       1928

Ševčík Oldřich             1925

Ševčíková Vlasta         1926

Šlehofer Václav           1924

Šmíd Jan         1938

Šmíd Josef      1940

Šmíd Josef      1924

Šmíd Josef      1924

Šmíd Václav    1924

Šmíd Václav    1937

Šmídová Věra  1926

Šmídová Věra  1924

Šubrt Bohuslav            1928

Švehlová Božena         1928

Švehlová Božena         1941

Růžička Julius 1924

Zveřejněno na úřední desce VÚA 21. března 2023