14. 2. 2023
Úprava lhůty pro poskytnutí archiválií

Upozorňujeme badatele na úpravu Badatelského řádu VHA. S platností od 14. 2. 2023 se upravují lhůty pro předložení archiválií k nahlížení. Plné znění Badatelského řádu VHA najdete zde.

2. 5. 2023
Volné pracovní místo - projektant/ka IKS
2. 3. 2023
Upozornění na povinnost využívat datové schránky
8. 4. 2022
Představujeme nové webové stránky VUA