14. 2. 2023
Úprava lhůty pro poskytnutí archiválií

Upozorňujeme badatele na úpravu Badatelského řádu VHA. S platností od 14. 2. 2023 se upravují lhůty pro předložení archiválií k nahlížení. Plné znění Badatelského řádu VHA najdete zde.

22. 9. 2023
Upozornění na uzavření VÚA
2. 3. 2023
Upozornění na povinnost využívat datové schránky
8. 4. 2022
Představujeme nové webové stránky VUA