14. 2. 2023
Úprava lhůty pro poskytnutí archiválií

Upozorňujeme badatele na úpravu Badatelského řádu VHA. S platností od 14. 2. 2023 se upravují lhůty pro předložení archiválií k nahlížení. Plné znění Badatelského řádu VHA najdete zde.

28. 11. 2023
VÚA zveřejnil databázi slovenských osobních spisů účastníka národního boje za…
30. 10. 2023
Vojenský ústřední archiv se otevřel veřejnosti
2. 3. 2023
Upozornění na možnost využívat datové schránky