2. 3. 2023
Upozornění na povinnost využívat datové schránky

Upozorňujeme všechny žadatele o rešerši nebo o nahlížení do archiválií, že pokud jsou držiteli datové schránky, jsou podle znění příslušného zákona povinni se obracet na archiv jejím prostřednictvím. V případě nesplnění této zákonné povinnosti se archiv žádostmi nebude zabývat.

Děkujeme za pochopení
VÚA-VHA

22. 9. 2023
Upozornění na uzavření VÚA
14. 2. 2023
Úprava lhůty pro poskytnutí archiválií
8. 4. 2022
Představujeme nové webové stránky VUA