2. 3. 2023
Upozornění na možnost využívat datové schránky

Upozorňujeme všechny žadatele o rešerši nebo o nahlížení do archiválií, že pokud jste držiteli datové schránky, jsme jako orgán veřejné moci dle §17 zákona č. 300/2008 Sb. povinni s majiteli datové schránky komunikovat jejím prostřednictvím. Jste-li držiteli datové schránky, prosíme o její uvedení do příslušné kolonky formuláře žádosti.

Děkujeme za pochopení
VÚA-VHA

28. 11. 2023
VÚA zveřejnil databázi slovenských osobních spisů účastníka národního boje za…
30. 10. 2023
Vojenský ústřední archiv se otevřel veřejnosti
14. 2. 2023
Úprava lhůty pro poskytnutí archiválií