Na této stránce jsou dostupné databáze věnované personální dokumentaci. Prostudovat zde můžete seznam držitelů osvědčení dle Zákona č. 255/1946 Sb., zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození a také nově zveřejněný archivní soubor Vojenské osobní spisy.

Osvědčení dle zákona č. 255/1946 Sb. (účast na národním boji za osvobození)

Vojenské osobní spisy

Materiál o celkovém rozsahu 2715 kartonů tvoří dosud neuzavřený archivní soubor Sbírka personálních spisů MO. Jedná se o osobní spisy důstojníků, které v roce 1950 nahradily do té doby užívané kvalifikační listiny. Kvalifikační listiny byly v tomto roce uzavřeny a nebyly do nich prováděny žádné další zápisy. Důstojníkům v aktivní službě byly založeny nové vojenské osobní spisy. Z uvedeného tak vyplývá, že (až na některé výjimky, jako jsou důchodové záležitosti, rehabilitace apod.) tyto vojenské osobní spisy jsou vedeny pro ty důstojníky, kteří se v roce 1950 a dále nacházeli v činné službě. Důstojníci, kteří svoji službu v armádě ukončili před rokem 1950 zpravidla tento typ spisu nemají.

Materiál je řazen chronologicky podle ročníků narození a v rámci jednotlivých ročníků pak abecedně podle příjmení. Ve vojenském historickém archivu v Praze jsou uloženy osobní spisy důstojníků do ročníku narození 1914. Spisy důstojníků narozených v roce 1915 a později jsou dosud uloženy ve Správním archivu Armády České republiky v Olomouci, kde je nutné o ně také žádat.

Při studiu tohoto materiálu bylo dosud zvykem, že badatel zaslal seznam jmen a archiv prověřil, zda se k dotčeným osobám ve fondu příslušný spis nachází nebo nikoli. V souvislosti se zveřejněním je nyní v souladu s čl. 1 odst. 6 platného Badatelského řádu při opakovaném nebo pravidelném studiu ve VHA po badatelích požadováno, aby si existenci příslušného spisu samostatně prověřili a teprve v případě pozitivního výsledku požádali o předložení spisu. Objednávka musí obsahovat značku archivního souboru (VOS, případně SPS-MO), příjmení, jméno a datum narození požadovaných osob a číslo kartonu (ukládací číslo).

Vojenské osobní spisy