Seznam obsahuje abecedně řazený seznam všech osob, které v letech 1947 až 2005 žádaly o osvědčení o účasti na národním boji za osvobození podle § 8 zákona 255/46 Sb. ze dne 19. prosince 1946 o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

Každá osoba, která je v databázi uvedena, má ve VHA uložen osobní spis účastníka národního boje za osvobození, a to i v případě, že její žádost byla zamítnuta. Záznam jednotlivé osoby obsahuje pouze základní údaje – příjmení, jméno, datum narození a číslo jednací jejího spisu, pod kterým je v archivu uložen.

Osobní spisy „255“ představují nenahraditelný a někdy také jediný zdroj informací zejména o příslušnících domácího odboje a politických vězních v období 2. světové války. Lze do nich nahlédnout na badatelně Vojenského historického archivu. V případě zájmu o nahlédnutí do konkrétního spisu je nutné zaslat všechny údaje z databáze, tj. příjmení, jméno, datum narození a číslo jednací spisu.


Postup při vyhledávání: 

Otevřete seznam kliknutím zde

Pro vyhledání záznamu použijte klávesová tlačítka Ctrl+F.

Napište příjmení jméno datum narození (datum ve formátu DD.MM.RRRR)