8. 4. 2022
Představujeme nové webové stránky VUA

Se spuštěním Digitální badatelny Ministerstva obrany jsme připravili také nové webové stránky Vojenského ústředního archivu a jeho jednotlivých součástí.

Badatelská veřejnost využije zejména sekci spravovanou Vojenským historickým archivem, na níž jsou všem zájemcům zpřístupněny kartotéky, databáze a inventáře VHA. V databázích je možné vyhledávat jména padlých v I. a II. světové válce, příslušníky československých zahraničních jednotek za II. světové války i příslušníky československých legií.

Digitalizované kartotéky obsahují abecedně řazené naskenované doklady padlých v 1. světové válce, letecké karty čs. příslušníků RAF, doklady příslušníků Vládního vojska a Wehrpassy (branné průkazy) příslušníků SS, kteří za II. světové války vykonávali vojenskou službu jako strážní v koncentračních táborech.

Část Inventáře nabízí možnost procházet většinu archivních pomůcek VHA. Jednotlivé inventáře a katalogy jsou naskenované a k dispozici ve formátu PDF. Badatel je může prohlížet on-line, anebo si každou archivní pomůcku stáhnout do svého počítače. Dále je na webu dostupných 260 digitalizovaných vojenských matrik, ve kterých je možné vyhledávat podle jmen, všechny ostatní naskenované matriky budou zpřístupněny k nahlížení.

Digitální badatelna

Největší novinkou je Digitální badatelna MO, která je určena registrovaným badatelům k dálkovému studiu archiválií. Stránky Digitální badatelny MO naleznete zde.

22. 9. 2023
Upozornění na uzavření VÚA
2. 3. 2023
Upozornění na povinnost využívat datové schránky
14. 2. 2023
Úprava lhůty pro poskytnutí archiválií