24. 1. 2024
Nová pravidla pro vyžadování informací o archiváliích uložených ve VÚA

Vojenský ústřední archiv s účinností od 1. února 2024 mění pravidla pro poskytování informací o archiváliích uložených ve sbírkách Vojenského historického archivu. Žádosti o rešerše nebo poskytnutí archiválií k osobnímu studiu na badatelně VÚA budou přijímány pouze na základě předepsaného formuláře doručeného e-mailem nebo datovou schránkou.

Cílem tohoto opatření je zjednodušení a zefektivnění veřejné služby, kterou VÚA poskytuje laické veřejnosti i badatelům vojenské historie. Počínaje 1. únorem 2024 tak bude VÚA vyřizovat žádosti o poskytnutí informací o archiváliích pouze na základě doručení řádně vyplněného jednotného formuláře. Ten je možné do VÚA zaslat prostřednictvím e-mailu na
podatelna-vua@army.cz nebo do datové schránky Ministerstva obrany ČR (povinná varianta pro orgány státní moci, ID datové schránky VÚA: hjyaavk). Má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnou svou datovou schránku, VÚA doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky.

Postup pro objednávání rešerší nebo archiválií VHA:

1. Otevřete formulář a pomocí tlačítka Stáhnout (vpravo nahoře) si jej uložte

2. Vyplňte Údaje o žadateli

3. V případě, že jste držitelem/držitelkou datové schránky, uveďte její ID

4. Zvolte, zda souhlasíte se zpracováním osobních údajů a s vyúčtováním služeb poskytnutých VÚA

5. Vyberte, zda žádáte o informace obsažené v archiváliích uložených ve VHA (rešerši) nebo zda chcete vyhledat archiválie, které Vám budou následně zpřístupněny k osobnímu studiu v badatelně VÚA

V případě, že žádáte o vyhledání informací v archiváliích VHA, napište do textového pole podrobně svůj požadavek. Chcete-li informace o konkrétních osobách, uveďte jméno, příjmení a datum (případně místo) narození hledané osoby. Bez těchto údajů nelze nikoho v databázích VÚA jednoznačně identifikovat!
VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ SI ULOŽTE A POTÉ ODEŠLETE DO VÚA E-MAILEM NEBO DATOVOU SCHRÁNKOU JAKO PŘÍLOHU
O výsledku vyhledávání bude žadatel vyrozuměn nejpozději do 30 dnů.

V případě, že si chcete objednat archiválie k osobnímu studiu na badatelně VÚA, vyplňte a uložte formulář (textové pole nechte prázdné), poté vyplňte Žádanku s uvedením konkrétních archiválií, o jejichž studium máte zájem. Vybrat si můžete podle archivních pomůcek nebo v případě personálních dokumentů dle těchto pokynů.
VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ I ŽÁDANKU SI ULOŽTE A POTÉ SPOLEČNĚ ODEŠLETE DO VÚA E-MAILEM NEBO DATOVOU SCHRÁNKOU
Termín návštěvy badatelny si následně zájemce smluví individuálně s pracovníky badatelny.

Na neúplné žádosti a žádosti doručené jiným způsobem nebude brán zřetel.

28. 11. 2023
VÚA zveřejnil databázi slovenských osobních spisů účastníka národního boje za…
30. 10. 2023
Vojenský ústřední archiv se otevřel veřejnosti
2. 3. 2023
Upozornění na možnost využívat datové schránky