Detail legionáře

První hodnost v legiích:
vojín
Poslední hodnost v legiích:
vojín
Příjmení:
HÁJEK
Jméno:
Josef
Bydliště:
Česká Třebová okr. Lanškroun
Datum narození:
22.1.1878
Místo narození:
Rychnov nad Kněžnou okr. Rychnov nad Kněžnou
Datum a místo přihlášení do legií:
15.2.1918, Padula
Datum zařazení do legií:
15.4.1918
Konec v legiích:
15.3.1919
Zkratka armády, u které sloužil ( viz použité zkratky armád ):
LI, ,
První útvar v legiích, u kterého sloužil:
31.p.pl.
Poslední útvar v legiích:
31.p.pl.
Zajetí:
2.11.1916, Gorice
Kód:
X
Zraněn:
Ano
Prameny:
Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války). Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).
Poznámka:
VS.Propuštěn na dovolenou na dobu neurčitou

Použité kódy

KódVysvětlení
BPadl v boji
ČSASloužil v čs. armádě po r. 1918
DDezertoval
DMDemobilizován
NNezvěstný
NSNeschopen služby
PPopraven
SZemřel
VVrátil se do vlasti
XViz poznámku
ZZemřel na následky zranění
IsLegionářský poslužný spis (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)
kOsobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace d odatabáze legionářů za 1. světové války)
oOsvědčení o vykonané legionářské službě (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)

Použité zkratky armád

KódVysvětlení
AAustralská armáda
BBritská armáda
DDomobrana v Itálii
DKDěnikinova armáda
FFrancouzská armáda
IItalská armáda
KKanadská armáda
KOKolčakova armáda
KRKornilovova armáda
LCCizinecké legie
LFČs. legie ve Francii
LIČs. legie v Itálii
LRČs. legie v Rusku
PPolská legie
RRuská armáda
RMRumunská armáda
SSrbská legie
USAmerická armáda