Detail legionáře

První hodnost v legiích:
vojín
Další hodnost v legiích:
plukovník
Poslední hodnost v legiích:
major
Příjmení:
FIERLINGER
Jméno:
Zdeněk
Bydliště:
Praha New York okr. Praha USA
Datum narození:
11.7.1891
Místo narození:
Olomouc okr. Olomouc
Datum zařazení do legií:
31.8.1914
Datum zařazení do jiné ( další ) legie:
8.4.1918
Konec v legiích:
30.11.1919
Zkratka armády, u které sloužil ( viz použité zkratky armád ):
LR, LF,
První útvar v legiích, u kterého sloužil:
čs.družina
Druhý útvar v legiích, u kterého sloužil:
22.p.pl.
Poslední útvar v legiích:
ČSNR
Kód:
DM X
Zraněn:
Ano
Prameny:
Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války). Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).
Poznámka:
z Ruska odjel 30.12.1917 do USA k náboru do LF, služba v legii od 31.8.1914 do 31.10.1918

Použité kódy

KódVysvětlení
BPadl v boji
ČSASloužil v čs. armádě po r. 1918
DDezertoval
DMDemobilizován
NNezvěstný
NSNeschopen služby
PPopraven
SZemřel
VVrátil se do vlasti
XViz poznámku
ZZemřel na následky zranění
IsLegionářský poslužný spis (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)
kOsobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace d odatabáze legionářů za 1. světové války)
oOsvědčení o vykonané legionářské službě (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)

Použité zkratky armád

KódVysvětlení
AAustralská armáda
BBritská armáda
DDomobrana v Itálii
DKDěnikinova armáda
FFrancouzská armáda
IItalská armáda
KKanadská armáda
KOKolčakova armáda
KRKornilovova armáda
LCCizinecké legie
LFČs. legie ve Francii
LIČs. legie v Itálii
LRČs. legie v Rusku
PPolská legie
RRuská armáda
RMRumunská armáda
SSrbská legie
USAmerická armáda