Detail legionáře

První hodnost v legiích:
vojín
Poslední hodnost v legiích:
nadpraporčík
Hodnost rakousko-uherské armády:
desátník
Příjmení:
ERBEN
Jméno:
František
Bydliště:
Praha Obříství Plzeň okr. Praha Český Brod Plzeň
Datum narození:
27.11.1874
Místo narození:
Žižkov okr. Praha
Poslední útvar rakousko-uherské armády:
36.p.pl.
Datum zařazení do legií:
12.7.1917
Konec v legiích:
14.8.1920
Zkratka armády, u které sloužil ( viz použité zkratky armád ):
LR, ,
První útvar v legiích, u kterého sloužil:
zál.pr.
Poslední útvar v legiích:
štáb čsl.vojsk
Kód:
ČSA
Zraněn:
Ano
Prameny:
Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války). Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).

Použité kódy

KódVysvětlení
BPadl v boji
ČSASloužil v čs. armádě po r. 1918
DDezertoval
DMDemobilizován
NNezvěstný
NSNeschopen služby
PPopraven
SZemřel
VVrátil se do vlasti
XViz poznámku
ZZemřel na následky zranění
IsLegionářský poslužný spis (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)
kOsobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace d odatabáze legionářů za 1. světové války)
oOsvědčení o vykonané legionářské službě (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)

Použité zkratky armád

KódVysvětlení
AAustralská armáda
BBritská armáda
DDomobrana v Itálii
DKDěnikinova armáda
FFrancouzská armáda
IItalská armáda
KKanadská armáda
KOKolčakova armáda
KRKornilovova armáda
LCCizinecké legie
LFČs. legie ve Francii
LIČs. legie v Itálii
LRČs. legie v Rusku
PPolská legie
RRuská armáda
RMRumunská armáda
SSrbská legie
USAmerická armáda