Na této stránce si můžete prohlédnout naskenované kartotéky VHA. V současnosti jsou dostupné Letecké karty československých příslušníků RAF z období druhé světové války, dokumentace příslušníků Vládního vojska, pracovní knížky (Wehrpassy) příslušníků SS a také kartotéka padlých příslušníků rakousko-uherské armády v 1. světové válce.


KARTOTÉKA PADLÝCH V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE

Vojenský historický archiv Praha disponuje dvěma kartotékami padlých v 1. světové válce, které jsou badatelům zpřístupněny dálkovým způsobem. Tzv. zelená kartotéka je zpřístupněna formou databáze. Bílá kartotéka padlých je zpřístupněna formou náhledů digitalizátů kartotéčních lístků.

Jednotlivé kartotéční lístky zpravidla odkazují na příslušnou matriku zemřelých, konkrétní svazek a stranu. Úmrtní matriky všech pěších pluků a polních nemocnic z let první světové války jsou zatím zveřejněny prostřednictvím Digitální studovny Ministerstva obrany. Díky přepisu rejstříků je umožněno full-textové vyhledávání. Badatelé si tak mohu příslušný zápis samostatně dohledat, aniž by bylo nezbytně nutné se na VHA obracet. VHA Praha uchovává více než 2100 svazků vojenských matrik z různých období. Zbývající jsou zveřejněny prostřednictvím Digitálního archivu MO.

Badatele ze Slovenska však upozorňujeme na skutečnost, že matriky všech vojenských útvarů, zařízení a vyšších velitelství sídlících na území Slovenska byly v rámci archivní rozluky mezi Českou republikou a Slovenskou republikou v letech 1998 a 2005 předány slovenské straně. Na webových stránkách Vojenského historického archivu Bratislava je pod odkazem Archívné pomôcky k dispozici Zoznam vojenských matrík. Je proto třeba se s žádostmi obracet na VHA Bratislava.

DOKUMENTACE PŘÍSLUŠNÍKŮ SS – STRÁŽNÝCH V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH

Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv zpřístupňuje na svých internetových stránkách nejširší veřejnosti kopie archiválií ze sbírky Wehrpassů (branný průkaz nebo průkaz brance) příslušníků německé armády z období 2. sv. války. Jedná se o digitální kopie vybraných stránek těchto dokladů. Zajímavostí této sbírky je hlavně to, že přes 90% vlastníků těchto průkazů byli příslušníci SS, strážní v koncentračních táborech. Wehrpass byl vedle Soldbuchu (vojenská knížka) druhým vojenským dokladem v německé armádě. Obdrželi ho všichni muži podléhající branné povinnosti. Po nástupu k plnění branné povinnosti museli mít tento průkaz všichni u sebe a prokazovat se jim. Vedle osobních údajů je zde uvedena vojenská způsobilost a také průběh vojenské služby (zařazení k jednotlivým armádním složkám). V případě ukončení vojenské služby nebo úmrtí se Wehrpass vracel k poslední jednotce, u které byla daná osoba zařazena.

Předkládané kopie pocházejí z cca 1160 průkazů. Jejich držitelé byli řišští (včetně jejich držitelů ze Sudet) Němci, ale i tzv. neříšští Němci (Volksdeutsche). Sbírka je uložena v rámci souboru tzv. trofejních fondů z 2. světové války německé provenience. V 90. letech 20. století byl tento materiál, spolu s jiným materiálem uvedeného souboru, předmětem velikého zájmu orgánů na stíhání válečných zločinců z 2. světové války v USA a Velké Británii. Až o dost později se o tento soubor zajímala i příslušná německá prokuratura.

Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv přednostně zveřejňuje databáze a soubory digitálních kopií vytvořené z vlastních archiválií. Tyto musí mít zároveň vztah k vojenské službě hlavně Čechů  a Slováků v 1. a 2. světové válce (viz internetové stránky Vojenského ústředního archivu). Vzhledem k tomu, že jsme začátkem léta 2017 zaznamenali v tisku několik informací vztahujících se k příslušníkům SS, strážným v koncentračních táborech, rozhodli jsme se výjimečně přispět k mapování této problematiky vlastním produktem. Očekáváme velký zájem o tento soubor hlavně v zahraničí.


Vyhledat konkrétní osobu lze podle jména a příjmení. Pokud nehledáte konkrétní osobu, zadejte první písmeno a zobrazí se všechny dostupné výsledky.