Ke studiu v badatelně VHA
Ke studiu v Digitální badatelně MO

Digitalizovaný materiál k objednání na dbmo_vua@army.cz
JUSTIČNÍ DOKUMENTACE
DIVIZNÍ SOUD PRAHA
VOJENSKÁ VYŠETŘOVACÍ KOMISE – 1849-1854
ZVLÁŠTNÍ VOJENSKÁ VYŠETŘOVACÍ KOMISE JOSEFOV
ZVLÁŠTNÍ VYŠETŘOVACÍ KOMICE HRADEC KRÁLOVÉ – JOSEFOV
STAVEBNÍ DOKUMENTACE
VOJENSKÉ STAVEBNÍ ÚŘADY – 1 – 1769-1918
VOJENSKÉ STAVEBNÍ ÚŘADY – 2 – REJSTŘÍK – 1769-1918
SBÍRKA PLÁNŮ PEVNOSTI HRADEC KRÁLOVÉ A CHEB – 1768-1918
SBÍRKA PLÁNŮ PEVNOSTI JOSEFOV – 1780-1937
SBÍRKA PLÁNŮ PEVNOSTI OLOMOUC – 1761-1925
SBÍRKA PLÁNŮ OPEVNĚNÍ PRAHA – 1680-1954
SBÍRKA PLÁNŮ PEVNOSTI TEREZÍN – 1780-1943
OSOBNÍ FONDY
KAREL KRNKA – 1869-1926
SBÍRKY
SBÍRKA VOJENSKÝCH SLUŽEBNÍCH KNIH RAKOUSKO-UHERSKO 1883-1918