Ke studiu v badatelně VHA
Ke studiu v Digitální badatelně MO
Digitalizovaný materiál k objednání na dbmo_vua@army.cz

Takto označené inventáře umožňují vyhledávání v textové části souboru (Ctrl+F). Vytvořeny byly technologií PERO OCR, vyvíjenou na FIT VUT BRNO.

MNO 1945 – 1970
MNO – 1945 – 1 – dokumentace poškozená povodníDigitalizována je větší část materiálu. Doposud nedigitalizovaný materiál lze
dohledat podle inventáře a objednat ke studiu v badatelně VHA
MNO – 1945 – 2 – dokumentace poškozená povodníDigitalizována je větší část materiálu. Doposud nedigitalizovaný materiál lze
dohledat podle inventáře a objednat ke studiu v badatelně VHA
MNO – 1945 – 3 – REJSTŘÍKY
MNO – 1946 – 1 – dokumentace poškozená povodní
MNO – 1946 – 2 – dokumentace poškozená povodní
MNO – 1946 – 3 – REJSTŘÍKY
MNO – 1951 – 1
MNO – 1951 – 2 – REJSTŘÍKY
MNO – 1952 – 1
MNO – 1952 – 2 – REJSTŘÍKY
MNO – 1953 – 1
MNO – 1953 – 2
MNO – 1953 – 3 – REJSTŘÍKY
MNO – 1954 – 1
MNO – 1954 – 2
MNO – 1954 – 3
MNO – 1954 – 4 – REJSTŘÍKY
MNO – 1955 – 1
MNO – 1955 – 2
MNO – 1955 – 3
MNO – 1955 – 4 – REJSTŘÍKY
MNO – 1956 – 1
MNO – 1956 – 2
MNO – 1956 – 3 – REJSTŘÍKY
MNO – 1957 – 1
MNO – 1957 – 2
MNO – 1957 – 3 – REJSTŘÍKY
MNO – 1958 – 1
MNO – 1958 – 2
MNO – 1958 – 3 – REJSTŘÍKY
MNO – 1959 – 1
MNO – 1959 – 2
MNO – 1959 – 3 – REJSTŘÍKY
MNO – 1960 – 1
MNO – 1960 – 2
MNO – 1960 – 3 – REJSTŘÍKY
MNO – 1961 – 1
MNO – 1961 – REJSTŘÍKY
MNO – 1962 – 1
MNO – 1962 – REJSTŘÍKY
MNO – 1963 – 1
MNO – 1963 – REJSTŘÍKY
MNO – 1964 – 1
MNO – 1964 – REJSTŘÍKY
MNO – 1965 – 1
MNO – 1965 – REJSTŘÍKY
MNO – 1966 – 1
MNO – 1966 – REJSTŘÍKY
MNO – 1967 – 1
MNO – 1967 – REJSTŘÍKY
MNO – 1968 – 1
MNO – 1968 – 2
MNO – 1968 – REJSTŘÍKY
MNO – 1969 – 1
MNO – 1969 – REJSTŘÍKY
MNO – 1970 – 1
MNO – 1970 – REJSTŘÍKY

ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY A INSTITUCE PODŘÍZENÉ MNO
ČS. VOJENSKÉ ZASTUPITELSKÉ ÚŘADY – 1945-1956 – dokumentace poškozená povodní
NEJVYŠŠÍ PORADNÍ ORGÁNY V ARMÁDĚ – 1945-1956
VKPR 1945-1977 – 1
VKPR 1945-1977 – REJSTŘÍK
VHÚ 1945-1973 – INVENTÁRNÍ SOUPIS– dokumentace poškozená povodní
VOJ. VÝCV. A REKR. STŘEDISKA
VOJENSKÁ KOMISE OBRANY
VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV – 1945 – 1953 – dokumentace poškozená povodní
VOJENSKÝ ÚSTAV VĚDECKÝ – 1946-1949
VÝZKUMNÝ ÚSTAV  401 – 1963 – 1977
VELITELSTVÍ, VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ
1. TANKOVÝ SBOR 1945-1951
15. STÍHACÍ LETECKÝ SBOR – KBELY – 1951-1955
75. PROTILETADLOVÁ DĚLOSTŘELECKÁ BRIGÁDA MOST
83. PROTILETADLOVÁ DĚLOSTŘELECKÁ DIVIZE BRNO
DOPRAVNÍ A STRÁŽNÍ PRAPOR UNRRA – 1945-1949
ŠTÁBY PRO SOUSTŘEDĚNÍ VÁLEČNÉHO MATERIÁLU – 1945-1950 – dokumentace poškozená povodní
VELITELSTVÍ 1. VOJENSKÉHO OKRUHU – 1950-1958
VELITELSTVÍ 1. VOJENSKÉHO OKRUHU – REJSTŘÍK – 1950-1958
VELITELSTVÍ III. LETECKÉHO SBORU  BRNO
VELITELSTVÍ LETECKÉ OBLASTI 3. BRNO
VOJENSKÉ PRACOVNÍ JEDNOTKY – I – 1948-1963
VOJENSKÉ PRACOVNÍ JEDNOTKY – II – 1946-1963
VOJENSKÉ ZAJATECKÉ TÁBORY – 1945-1949 – dokumentace poškozená povodní

POZŮSTALOSTI A OSOBNÍ FONDY
DROBNÉ FONDY A SBÍRKY VHA I – Pohřeb Klementa Gottwalda a Antonína Zápotockého
DROBNÉ FONDY A SBÍRKY VHA I – Antonín Brabec – kondolence k úmrtí
DROBNÉ FONDY A SBÍRKY VHA I – Konstantin Ustanovič Černěnko – kondolence k úmrtí
DROBNÉ FONDY A SBÍRKY VHA I – Alexej Čepička – blahopřání
Dr. A.ČEPIČKA – 1947-1953 – dokumentace v kartonech 1-31 uložena v NA Praha
FOND ALOISE MICHŇÁKA
FOND BOHUMÍRA LOMSKÉHO
FOND TIBORA HOCHSTEIGERA I
FOND TIBORA HOCHSTEIGERA II
GENERÁL HELIODOR PÍKA – 1939-1948
Plk v z. PhDr. EDUARD BEJČEK – 1949-1998

OSTATNÍ FONDY A SBÍRKY
ČESKOSLOVENSKÁ OBEC BÝVALÝCH NÁMOŘNÍKŮ – REVOLUCIONÁŘŮ v PRAZE – 1918-1983
MAUZOLEUM KLEMENTA GOTTWALDA – 1953-1955 – dokumentace poškozená povodní (aktualizovaný inventář)
NORIMBERSKÉ PROCESY – 1945-1948
PAŘÍŽSKÁ MÍROVÁ KONFERENCE – 1946 – dokumentace poškozená povodní
PŘEDNÁŠKY VYSOKÉ ŠKOLY VOJENSKÉ – 1945-1950 – dokumentace poškozená povodní
SBÍRKA ČESKOSLOVENSKÝCH VOJENSKÝCH PŘEDPISŮ PO ROCE 1945 (1.díl)
SBÍRKA ČESKOSLOVENSKÝCH VOJENSKÝCH PŘEDPISŮ PO ROCE 1945 (2.díl)
SLAVNOSTNÍ PŘEHLÍDKY K OSVOBOZENÍ ČSR
STYČNÍ DŮSTOJNÍCI MNO – 1945-1950 – dokumentace poškozená povodní
VOJENSKÉ SMLOUVY – 1795-1951 – dokumentace poškozená povodní
ZKRATKY ve FONDECH MNO – 1951-1960