Ke studiu v badatelně VHA
Ke studiu v Digitální badatelně MO
Digitalizovaný materiál k objednání na dbmo_vua@army.cz

Takto označené inventáře umožňují vyhledávání v textové části souboru (Ctrl+F). Vytvořeny byly technologií PERO OCR, vyvíjenou na FIT VUT BRNO.

DOČASNÉ VOJENSKÉ ORGÁNY
BOJE NA SLOVENSKU I – 1918-1921
BOJE NA SLOVENSKU II – 1919-1922
SLOVÁCKÁ BRIGÁDA 1918-1919
DOČASNÉ VOJ. ORG. V DOBĚ OPER. NA TĚŠÍNSKU – 1919

ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY
NEJVYŠŠÍ SPRÁVCE ČS. VOJSK – 1918-1919
VÝBOR NÁRODNÍ OBRANY – 1918
VKPR – I – 1919-1939
VKPR – II – 1919-1939
VKPR – REJSTŘÍK JMENNÝ a MÍSTNÍ – 1919-1939
VKPR – REJSTŘÍK VĚCNÝ I  A-P
VKPR – REJSTŘÍK VĚCNÝ II  R-Ž
GENERÁLNÍ INSPEKTORÁT BRANNÉ MOCI – REJSTŘÍKY – 1914-1924
GENERÁLNÍ INSPEKTORÁT BRANNÉ MOCI 1 – 1919-1924
GENERÁLNÍ INSPEKTORÁT BRANNÉ MOCI 2 – 1919-1924
GENERÁLNÍ INSPEKTORÁT BRANNÉ MOCI 3 – 1919-1924
MNO – HŠ – 1.ODDĚL. ORGANIZAČNÍ – REJSTŘÍKY – 1919-1939
MNO – HŠ – 1.ODDĚL. ORGANIZAČNÍ (1) – 1919-1939
MNO – HŠ – 1.ODDĚL. ORGANIZAČNÍ (2) – 1919-1939
MNO – HŠ – 1.ODDĚL. ORGANIZAČNÍ (3) – 1919-1939
MNO – HŠ – 2.ODDĚL. ZPRAVODAJSKÉ – 1919-1939
MNO – HŠ – ETAPNÍ ODDĚL. – 1919-1939
MNO – HŠ – ODDĚL. BRANNÉ VÝCHOVY – 1919-1939
MNO – HŠ – ODDĚL. ŠKOLSKÉ A VÝCVIKOVÉ – 1919-1939
MNO – HŠ – OPER. ODDĚL. 1. – 1919-1939
MNO – HŠ – OPER. ODDĚL. 2. – 1919-1939
MNO – HŠ – OPER. ODDĚL. – REJSTŘÍKY
MNO – PREZÍDIUM – REJSTŘÍK  I – 1918-1923
MNO – PREZÍDIUM – REJSTŘÍK (II díl) – 1924-1926
MNO – PREZÍDIUM – REJSTŘÍK (III díl) – 1927-1939
MNO – PREZÍDIUM I – 1918-1923
MNO – PREZÍDIUM I (II část) – 1924-1926
MNO – PREZÍDIUM I (III díl) – 1927-1939
MNO – PREZÍDIUM II – 1918-1923
MNO – PREZÍDIUM II (II část) – 1924-1926
MNO – PREZÍDIUM II (III díl) – 1927-1939
MNO – PREZÍDIUM III – 1918-1923
MSOS – 1923-1934
FRANCOUZSKÁ VOJENSKÁ MISE V PRAZE – 1919-1939

VYŠŠÍ VELITELSTVÍ
ZVV BRNO – 1918-1939
ZVV UŽHOROD – 1919-1925
VELITELSTVÍ 1. SBORU – 1935-1939
VELITELSTVÍ 1. SBORU – DODATKY
VELITELSTVÍ 2.,3.a 4. SBORU – 1935-1939
VELITELSTVÍ 1. DIVIZE 1 – 1919-1939
VELITELSTVÍ 1. DIVIZE 2 – 1919-1939
VELITELSTVÍ 1. DIVIZE 3 – REJSTŘÍK – 1919-1939

VOJENSKÁ ZAŘÍZENÍ
PAMÁTNÍK OSVOBOZENÍ – 1919-1939
PAMÁTNÍK OSVOBOZENÍ – REJSTŘÍKY – 1919-1939
SBOR PRO ZBUDOVÁNÍ PNO – (1884)1926-1954
ČPV-DARNEY – 1937-1939
SPRÁVNÍ SBOR VOJ.TOV.NA LET.V PRAZE – 1923-1939
VOJENSKÉ ARCHIVY – 1919-1930 (1924-1929)
VOJENSKÉ ŠKOLY – 1918-1939
VOJENSKÉ ÚSTAVY – 1918-1939

JUSTIČNÍ DOKUMENTACE
NEJVYŠŠÍ VOJENSKÝ SOUD – 1 – 1918-1939
NEJVYŠŠÍ VOJENSKÝ SOUD – 2 – 1918-1939
NEJVYŠŠÍ VOJENSKÝ SOUD – 3 – 1918-1939
NEJVYŠŠÍ VOJENSKÝ SOUD – 4 – 1918-1939
DIVISNÍ SOUD PRAHA – 1918-1939
DIVIZNÍ SOUD PLZEŇ – 1919-1939
DIVIZNÍ SOUDY 1 – 1918-1925
DIVIZNÍ SOUDY 2 – 1918-1939
KÁRNÉ VÝBORY-SDRUŽENÝ INVENTÁŘ – 1923-1939
VOJENSKÝ PROKURÁTOR HRADEC KRÁLOVÉ – 1919-1939
VOJENSKÝ PROKURÁTOR PRAHA 1 – 1918-1939
VOJENSKÝ PROKURÁTOR PRAHA 2 – 1918-1939

OSOBNÍ FONDY
DIV. GEN. ING. SILVESTR BLÁHA – 1915-1939

SBÍRKY
KRONIKY A FOTOALBA – 1914-1939
SLUŽEBNÍ PŘEDPISY ČS. ARMÁDY – 1918-1939
ČS. INTERBRIGADISTÉ – 1936-1969 (digitalizovány pouze osobní materiály čs. dobrovolníků)