Jak objednávat archiválie z inventářů

Způsob objednání a následného studia archivního materiálu se liší podle toho, zda je digitalizován, či nikoliv. Ve VÚA rozlišujeme tři typy materiálů:

Nedigitalizované fondy, určené k objednání a studiu v badatelně Vojenského historického archivu. Požadované archiválie lze objednat na e-mailu podatelna-vua@army.cz. Pokyny pro objednávání archiválií najdete zde.

Digitalizované s archivním popisem, které lze vyhledávat, objednávat a studovat dálkově prostředky Digitální badatelny Ministerstva obrany.

Digitalizované bez archivního popisu, které lze objednat prostřednictvím e-mailu dbmo_vua@army.cz. Jedná se o provizorní řešení, než bude k archiváliím dokončen archivní popis, a bude tak možné jejich umístění na Digitální badatelnu Ministerstva obrany.

Takto označené inventáře byly vytvořeny technologií PERO OCR, vyvíjenou na FIT VUT BRNO, která umožňuje vyhledávání v textové části souboru (Ctrl+F). K prohledávání těchto pomůcek můžete využit také vyhledávací okno v horní části webové stránky.

Některé digitalizované archiválie jsou v Digitální badatelně Ministerstva obrany volně dostupné ke studiu (tj. bez povinnosti digitálního ztotožnění a vyplnění elektronického badatelského listu). Seznam všech digitalizovaných archiválií naleznete zde.

Tzv. rakouské fondy do roku 1918

1. československý odboj

Československá armáda v letech 1918 – 1939

2. čs. odboj a fondy a sbírky z let 1939 – 1945

Československá armáda po roce 1945