Žádost o potvrzení základní vojenské služby

Žádost o vydání potvrzení o osvobození od branné povinnosti

Potvrzení vydává Správní archiv AČR Olomouc. Vyplněnou a podepsanou žádost pošlete na e-mailovou adresu: sklenovm@army.cz.