31. 3. 2022
Digitální badatelna Ministerstva obrany ČR zahajuje svůj provoz

Digitální badatelna Ministerstva obrany ČR je určena k dálkovému studiu archiválií Vojenského historického archivu. Volně přístupný obsah digitální badatelny může prohlížet jakýkoliv uživatel. Na požádání lze poskytnout náhled archiválie ke studiu anebo digitální reprodukci určenou ke stažení do osobního počítače. Za tímto účelem musí uživatel provést následující kroky:

1. Registrovat se na úvodní stránce Digitální badatelny MO a následně se ztotožnit prostřednictvím portálu Národní identitní autority (NIA ID). Postup, jak získat potřebné NIA ID najdete zde.

2. Po registraci vyplnit elektronický Badatelský list, jehož platnost trvá do konce příslušného kalendářního roku.

3. Vyhledat požadovanou archiválii v archivních fondech a sbírkách.

4. Požadovanou archiválii přidat do elektronické Žádanky (kliknutím na ikonu „nákupní košík“).

5. Označit požadovaný typ služby:
a) náhled archiválie ke studiu – umožní studovat archiválii v čitelném rozlišení prostřednictvím digitální badatelny
b) digitální reprodukce – poskytnutí archiválie v plném rozlišení jako soubor ke stažení do osobního počítače (tato služba může být zpoplatněná, o výši poplatku a způsobu jeho uhrazení je badatel informován prostřednictvím e-mailu).

6. Vyzvednout objednanou archiválii ve schránce svého uživatelského profilu.

Náhled archiválie, popř. digitální reprodukci, bude mít badatel k dispozici na svém uživatelském profilu po dobu 30 dní. Tuto lhůtu lze po domluvě prodloužit.

Jaké typy uživatelů Digitální badatelna MO rozlišuje?

Anonymní badatel – může prohlížet obsah digitální badatelny, který je zveřejněn ke studiu. Volně dostupné jsou digitalizované inventáře (formát PDF) a popisná metadata digitálních archiválií a archivních fondů, které umožňují vyhledávání. Některé digitální archiválie jsou volně dostupné ke studiu (např. vojenské matriky), jiné jsou k přístupné ve zhoršené kvalitě (např. fotografie). Anonymní badatel může studovat také databáze.

Registrovaný badatel – má stejné možnosti jako anonymní badatel, zároveň má na digitální badatelně k dispozici vlastní uživatelský profil, na kterém si může prohlížet historii hledání. Registrace se provádí zadáním
e-mailu a hesla. Registrovat se můžete zde.

Ztotožněný badatel – má stejné možnosti jako anonymní a registrovaný badatel, zároveň však může žádat o zpřístupnění náhledů digitálních archiválií v takovém rozlišení, které umožňuje jejich pohodlné studium, a může požádat také o digitální reprodukci archiválie, jíž si může stáhnout do svého počítače. Ztotožnění badatele se provádí přes NIA ID. V praxi úkony badatele ztotožněného přes NIA ID simulují provoz běžné (fyzické) badatelny v jakémkoliv archivu, tj. ztotožnění (předložení občanského průkazu), vyplnění badatelského listu, vyplnění žádanky o předložení archiválie a následně studium archiválie v monitorovaném prostředí, případně vytvoření její kopie, o kterém je pořízen záznam.

28. 11. 2023
VÚA zveřejnil databázi slovenských osobních spisů účastníka národního boje za…
30. 10. 2023
Vojenský ústřední archiv se otevřel veřejnosti
2. 3. 2023
Upozornění na možnost využívat datové schránky