18. 1. 2024
Další čtyři archiválie VHA uznány za kulturní památku

Dne 16. ledna 2024 obdržel ředitel Vojenského ústředního archivu (VÚA) Mgr. Josef Žikeš rozhodnutí ředitele odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR PhDr. Daniela Doležala, Ph.D. o prohlášení dalších čtyř archiválií Vojenského historického archivu (VHA) za archivní kulturní památku (AKP). Stalo se tak na základě podání pěti návrhů VHA na nové AKP koncem loňského roku. Z pěti návrhů byly za AKP prohlášeny následující čtyři archiválie:

AKP č. 182: Složka dokumentů vztahujících se k úmrtí plk. Josefa Švece

AKP č. 183: Hlášení o exekucích v Kounicově koleji v Brně (září-listopad 1941, květen-červen 1942)

AKP č. 184: Doklady o holocaustu prováděném speciálními jednotkami SS na Ukrajině a v Bělorusku v roce 1941

AKP č. 185: Hlášení generálmajora Ing. Stanislava Procházky, velitele Západního vojenského okruhu, o postupu invazních vojsk ve dnech 20. – 21. 8. 1968.

Nové AKP budou uloženy ve Vojenském historickém archivu k ostatním AKP, kterých měl archiv k 31. 12. 2023 celkem sedm.

AKP č. 182-1
AKP č. 182-2
AKP č. 183
AKP č. 184
AKP č. 185
28. 11. 2023
VÚA zveřejnil databázi slovenských osobních spisů účastníka národního boje za…
30. 10. 2023
Vojenský ústřední archiv se otevřel veřejnosti
2. 3. 2023
Upozornění na možnost využívat datové schránky