Žádost o informace z Vojenského historického archivu

Žádost o informace z archiválií ve Vojenském historickém archivu

Údaje o žadateli
Držitelé datové schránky jsou podle znění příslušného zákona povinni se obracet na archiv jejím prostřednictvím.
Bez souhlasu se zpracováním osobních údajů a s vyúčtováním služby nemůže být Vaše žádost zpracována


1) Objednávám archiválie k osobnímu studiu na badatelně archivu:


a) vyplnění žádanky (vzor žádanky ZDE) podle archivních pomůcek (přehled archivních pomůcek ZDE)

b) vyplnění žádanky (vzor žádanky ZDE) na vyhledání personální dokumentace (viz Základní pokyny pro vyhledávání údajů v personálních dokumentech uložených ve VHA ZDE)

Odeslat soubor
Nahrajte vyplněnou žádanku

Objednané archiválie se předkládají ke studiu v termínu dohodnutém s pracovníky badatelny VHA (kontakty ZDE).

O výsledku vyhledávání bude žadatel informován nejpozději do 30 dnů. Archiv z provozních důvodu nezasílá v odpovědi na žádost více než 20 stránek kopií pořízených z dohledaných archiválií. V případě dohledání většího množství archiválií bude žadatel na tuto skutečnost upozorněn. Prostřednictvím tohoto formuláře bude mít následně možnost si objednat vyhledané archiválie do badatelny kde lze si z nich pořídit vlastním zařízením kopie zdarma.