Záznam vojáka

První hodnost v legiích:vojín
Poslední hodnost v legiích: svobodník
Hodnost rakousko-uherské armády:vojín
Příjmení:ŠTURC
Jméno:Karel
Bydliště:
Lomnice nad Lužnicí okr. Třeboň
Datum narození:24.4.1897
Místo narození:Lomnice nad Lužnicí okr. Třeboň
Datum a místo zařazení rakousko-uherské armády15.10.1915
Datum a místo přihlášení do legií:, Jekaterinosla, Bobrujsk
Datum zařazení do jiné (další) legie:7.7.1917
Konec v legiích: 21.7.1921
Zkratky armád, u kterých sloužil:LR
První útvar rakousko-uherské armády:75.p.pl.
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 75.p.pl.
První útvar v legiích:1. stř.pl.
Poslední útvar v legiích: 1. stř.pl.
Zajetí:15.8.1916, Tarnopol
Kód:DM
Prameny:
Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války).
Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).

Použité kódy

KódVysvětlení
BPadl v boji
ČSASloužil v čs. armádě po r. 1918
DDezertoval
DMDemobilizován
NNezvěstný
NSNeschopen služby
PPopraven
SZemřel
VVrátil se do vlasti
XViz poznámku
ZZemřel na následky zranění
IsLegionářský poslužný spis (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)
kOsobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace d odatabáze legionářů za 1. světové války)
oOsvědčení o vykonané legionářské službě (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)

Použité zkratky armád

KódVysvětlení
AAustralská armáda
BBritská armáda
DDomobrana v Itálii
DKDěnikinova armáda
FFrancouzská armáda
IItalská armáda
KKanadská armáda
KOKolčakova armáda
KRKornilovova armáda
LCCizinecké legie
LFČs. legie ve Francii
LIČs. legie v Itálii
LRČs. legie v Rusku
PPolská legie
RRuská armáda
RMRumunská armáda
SSrbská legie
USAmerická armáda