Záznam vojáka

Druhá hodnost v legiích: kapitán
Poslední hodnost v legiích: major
Hodnost rakousko-uherské armády:praporčík
Příjmení:ŠPANIEL
Jméno:Oldřich
Bydliště:
Jaroměř okr. Dvůr Králové nad Labem
Datum narození:11.2.1894
Místo narození:Jaroměř okr. Dvůr Králové nad Labem
Datum a místo přihlášení do legií:25.4.1917, Borispol
Datum zařazení do jiné (další) legie:6.8.1917
Datum zařazení do jiné (další) legie: 14.11.1917
Konec v legiích: 25.1.1921
Zkratky armád, u kterých sloužil:LR, LF
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 11.zempp
První útvar v legiích:8.stř.pl.
Druhý útvar v legiích: 21.stř.pl.
Poslední útvar v legiích: 21.stř.pl.
Zajetí:Ano
Kód:ČSA
Prameny:
Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války).
Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).

Použité kódy

KódVysvětlení
BPadl v boji
ČSASloužil v čs. armádě po r. 1918
DDezertoval
DMDemobilizován
NNezvěstný
NSNeschopen služby
PPopraven
SZemřel
VVrátil se do vlasti
XViz poznámku
ZZemřel na následky zranění
IsLegionářský poslužný spis (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)
kOsobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace d odatabáze legionářů za 1. světové války)
oOsvědčení o vykonané legionářské službě (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)

Použité zkratky armád

KódVysvětlení
AAustralská armáda
BBritská armáda
DDomobrana v Itálii
DKDěnikinova armáda
FFrancouzská armáda
IItalská armáda
KKanadská armáda
KOKolčakova armáda
KRKornilovova armáda
LCCizinecké legie
LFČs. legie ve Francii
LIČs. legie v Itálii
LRČs. legie v Rusku
PPolská legie
RRuská armáda
RMRumunská armáda
SSrbská legie
USAmerická armáda