Záznam vojáka

První hodnost v legiích:poručík
Poslední hodnost v legiích: podplukovník
Hodnost rakousko-uherské armády:poručík
Příjmení:NOSÁL Ing.
Jméno:František
Bydliště:
Brno okr. Brno
Datum narození:7.4.1879
Místo narození:Těšice okr. Hodonín
Datum a místo přihlášení do legií:29.7.1916, Astrachaň
Datum zařazení do jiné (další) legie:3.9.1917
Konec v legiích: 1.9.1920
Zkratky armád, u kterých sloužil:LR
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 17. domobr.pl.
První útvar v legiích:inž.rota 2.čsl. div.
Poslední útvar v legiích: 8.stř.pl.
Zajetí:22.3.1915, Přemyšl
Kód:ČSA
Prameny:
Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války).
Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).

Použité kódy

KódVysvětlení
BPadl v boji
ČSASloužil v čs. armádě po r. 1918
DDezertoval
DMDemobilizován
NNezvěstný
NSNeschopen služby
PPopraven
SZemřel
VVrátil se do vlasti
XViz poznámku
ZZemřel na následky zranění
IsLegionářský poslužný spis (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)
kOsobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace d odatabáze legionářů za 1. světové války)
oOsvědčení o vykonané legionářské službě (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)

Použité zkratky armád

KódVysvětlení
AAustralská armáda
BBritská armáda
DDomobrana v Itálii
DKDěnikinova armáda
FFrancouzská armáda
IItalská armáda
KKanadská armáda
KOKolčakova armáda
KRKornilovova armáda
LCCizinecké legie
LFČs. legie ve Francii
LIČs. legie v Itálii
LRČs. legie v Rusku
PPolská legie
RRuská armáda
RMRumunská armáda
SSrbská legie
USAmerická armáda