Záznam vojáka

První hodnost v legiích:poručík
Poslední hodnost v legiích: podplukovník
Hodnost rakousko-uherské armády:poručík
Příjmení:LEDERER MUDr.
Jméno:Vladimír
Bydliště:
Uherské Hradiště Pankrác okr. Uherské Hradiště Praha
Datum narození:2.12.1893
Místo narození:Uherské Hradiště okr. Uherské Hradiště
Datum a místo přihlášení do legií:18.10.1918, Sulmona
Datum zařazení do jiné (další) legie:22.10.1918
Zkratky armád, u kterých sloužil:LI
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 25.zem.p.pl.
První útvar v legiích:depos.rota
Poslední útvar v legiích: depos.rota
Zajetí:20.5.1917, Vodice
Kód:ČSA
Prameny:
Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války).
Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).

Použité kódy

KódVysvětlení
BPadl v boji
ČSASloužil v čs. armádě po r. 1918
DDezertoval
DMDemobilizován
NNezvěstný
NSNeschopen služby
PPopraven
SZemřel
VVrátil se do vlasti
XViz poznámku
ZZemřel na následky zranění
IsLegionářský poslužný spis (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)
kOsobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace d odatabáze legionářů za 1. světové války)
oOsvědčení o vykonané legionářské službě (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)

Použité zkratky armád

KódVysvětlení
AAustralská armáda
BBritská armáda
DDomobrana v Itálii
DKDěnikinova armáda
FFrancouzská armáda
IItalská armáda
KKanadská armáda
KOKolčakova armáda
KRKornilovova armáda
LCCizinecké legie
LFČs. legie ve Francii
LIČs. legie v Itálii
LRČs. legie v Rusku
PPolská legie
RRuská armáda
RMRumunská armáda
SSrbská legie
USAmerická armáda