Záznam vojáka

První hodnost v legiích:vojín
Poslední hodnost v legiích: četař
Příjmení:KRISTIN
Jméno:Josef
Bydliště:
Chicago okr. Illinois
Datum narození:18.1.1897
Místo narození:Nemšová okr. Púchov
Datum a místo přihlášení do legií:14.10.1917, Illinois Chicago
Datum zařazení do jiné (další) legie:7.3.1918
Konec v legiích: 9.1.1919
Zkratky armád, u kterých sloužil:LF
První útvar v legiích:21.p.pl.
Poslední útvar v legiích: 22.p.pl.
Kód:V X
Prameny:
Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války).
Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).
Poznámka:
poslední záznam: 31.3.1921 jmenován poručíkem

Použité kódy

KódVysvětlení
BPadl v boji
ČSASloužil v čs. armádě po r. 1918
DDezertoval
DMDemobilizován
NNezvěstný
NSNeschopen služby
PPopraven
SZemřel
VVrátil se do vlasti
XViz poznámku
ZZemřel na následky zranění
IsLegionářský poslužný spis (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)
kOsobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace d odatabáze legionářů za 1. světové války)
oOsvědčení o vykonané legionářské službě (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)

Použité zkratky armád

KódVysvětlení
AAustralská armáda
BBritská armáda
DDomobrana v Itálii
DKDěnikinova armáda
FFrancouzská armáda
IItalská armáda
KKanadská armáda
KOKolčakova armáda
KRKornilovova armáda
LCCizinecké legie
LFČs. legie ve Francii
LIČs. legie v Itálii
LRČs. legie v Rusku
PPolská legie
RRuská armáda
RMRumunská armáda
SSrbská legie
USAmerická armáda