Záznam vojáka

První hodnost v legiích:střelec
Třetí hodnost v legiích: nadporučík
Poslední hodnost v legiích: kapitán
Příjmení:CHARVAT (CHARVÁT)
Jméno:Augustin
Bydliště:
Dinar Illes let Vilene, Praha okr. Bretagne, Praha
Datum narození:1.7.1893
Místo narození:Horní Ročov okr. Louny
Datum a místo přihlášení do legií:1.10.1914, Paříž
Datum zařazení do jiné (další) legie:6.11.1914
Datum zařazení do jiné (další) legie: 14.3.1919
Konec v legiích: 31.12.1919
Zkratky armád, u kterých sloužil:LC, LF
První útvar v legiích:3.p.pl.
Třetí útvar v legiích: 1.let.pl.
Poslední útvar v legiích: 1.let.pl.
Kód:ČSA
Prameny:
Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války).
Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).

Použité kódy

KódVysvětlení
BPadl v boji
ČSASloužil v čs. armádě po r. 1918
DDezertoval
DMDemobilizován
NNezvěstný
NSNeschopen služby
PPopraven
SZemřel
VVrátil se do vlasti
XViz poznámku
ZZemřel na následky zranění
IsLegionářský poslužný spis (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)
kOsobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace d odatabáze legionářů za 1. světové války)
oOsvědčení o vykonané legionářské službě (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)

Použité zkratky armád

KódVysvětlení
AAustralská armáda
BBritská armáda
DDomobrana v Itálii
DKDěnikinova armáda
FFrancouzská armáda
IItalská armáda
KKanadská armáda
KOKolčakova armáda
KRKornilovova armáda
LCCizinecké legie
LFČs. legie ve Francii
LIČs. legie v Itálii
LRČs. legie v Rusku
PPolská legie
RRuská armáda
RMRumunská armáda
SSrbská legie
USAmerická armáda