Záznam vojáka

První hodnost v legiích:vojín
Poslední hodnost v legiích: vojín
Hodnost rakousko-uherské armády:svobodník
Příjmení:HARNA
Jméno:Sylvestr
Bydliště:
Lhota Zábeštní okr. Přerov
Datum narození:1.1.1890
Místo narození:Záhlenice okr. Holešov
Datum a místo přihlášení do legií:4.8.1918, Bogotol Tomsk
Datum zařazení do jiné (další) legie:5.8.1918
Konec v legiích: 11.1.1919
Zkratky armád, u kterých sloužil:LR
První útvar rakousko-uherské armády:54.p.pl.
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 54.p.pl.
První útvar v legiích:12.stř.pl.
Poslední útvar v legiích: 12.stř.pl.
Zajetí:10.9.1914, Lublin
Kód:V
Prameny:
Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války).
Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).

Použité kódy

KódVysvětlení
BPadl v boji
ČSASloužil v čs. armádě po r. 1918
DDezertoval
DMDemobilizován
NNezvěstný
NSNeschopen služby
PPopraven
SZemřel
VVrátil se do vlasti
XViz poznámku
ZZemřel na následky zranění
IsLegionářský poslužný spis (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)
kOsobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace d odatabáze legionářů za 1. světové války)
oOsvědčení o vykonané legionářské službě (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)

Použité zkratky armád

KódVysvětlení
AAustralská armáda
BBritská armáda
DDomobrana v Itálii
DKDěnikinova armáda
FFrancouzská armáda
IItalská armáda
KKanadská armáda
KOKolčakova armáda
KRKornilovova armáda
LCCizinecké legie
LFČs. legie ve Francii
LIČs. legie v Itálii
LRČs. legie v Rusku
PPolská legie
RRuská armáda
RMRumunská armáda
SSrbská legie
USAmerická armáda