Záznam vojáka

První hodnost v legiích:podporučík
Druhá hodnost v legiích: podporučík
Poslední hodnost v legiích: kapitán
Hodnost rakousko-uherské armády:praporčík j.d.
Příjmení:CIPRA (CYPRA)
Jméno:Kamil (Camillo)
Bydliště:
Plzeň okr. Plzeň
Datum narození:22.4.1893 (28.4.1893)
Místo narození:Plzeň okr. Plzeň
Datum zařazení do jiné (další) legie:21.7.1916
Datum zařazení do jiné (další) legie: 29.5.1918
Konec v legiích: 23.5.1921
Zkratky armád, u kterých sloužil:S, LF
První útvar rakousko-uherské armády:7.zem.p.pl.
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 7.zem.p.pl.
První útvar v legiích:3.p.pl.
Druhý útvar v legiích: 21.p.pl.
Poslední útvar v legiích: 22.p.pl.
Zajetí:24.7.1915
Kód:DM
Prameny:
Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války).
Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).

Použité kódy

KódVysvětlení
BPadl v boji
ČSASloužil v čs. armádě po r. 1918
DDezertoval
DMDemobilizován
NNezvěstný
NSNeschopen služby
PPopraven
SZemřel
VVrátil se do vlasti
XViz poznámku
ZZemřel na následky zranění
IsLegionářský poslužný spis (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)
kOsobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace d odatabáze legionářů za 1. světové války)
oOsvědčení o vykonané legionářské službě (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)

Použité zkratky armád

KódVysvětlení
AAustralská armáda
BBritská armáda
DDomobrana v Itálii
DKDěnikinova armáda
FFrancouzská armáda
IItalská armáda
KKanadská armáda
KOKolčakova armáda
KRKornilovova armáda
LCCizinecké legie
LFČs. legie ve Francii
LIČs. legie v Itálii
LRČs. legie v Rusku
PPolská legie
RRuská armáda
RMRumunská armáda
SSrbská legie
USAmerická armáda