Záznam vojáka

První hodnost v legiích:vojín
Poslední hodnost v legiích: poručík
Hodnost rakousko-uherské armády:vojín
Příjmení:BÍLEK
Jméno:František
Bydliště:
Podhorní Újezd okr. Jičín
Datum narození:27.4.1889
Místo narození:Podhorní Újezd okr. Jičín
Datum a místo přihlášení do legií:1.7.1917, Caricyn
Datum zařazení do jiné (další) legie:6.11.1917
Konec v legiích: 7.2.1921
Zkratky armád, u kterých sloužil:LR
První útvar rakousko-uherské armády:12.pr.pol.mys.
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 12.pr.pol.mys.
První útvar v legiích:5.stř.pl.
Poslední útvar v legiích: inf.osvět.odb.
Zajetí:20.5.1915, Sieniawa
Kód:DM
Prameny:
Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války).
Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).

Použité kódy

KódVysvětlení
BPadl v boji
ČSASloužil v čs. armádě po r. 1918
DDezertoval
DMDemobilizován
NNezvěstný
NSNeschopen služby
PPopraven
SZemřel
VVrátil se do vlasti
XViz poznámku
ZZemřel na následky zranění
IsLegionářský poslužný spis (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)
kOsobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace d odatabáze legionářů za 1. světové války)
oOsvědčení o vykonané legionářské službě (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)

Použité zkratky armád

KódVysvětlení
AAustralská armáda
BBritská armáda
DDomobrana v Itálii
DKDěnikinova armáda
FFrancouzská armáda
IItalská armáda
KKanadská armáda
KOKolčakova armáda
KRKornilovova armáda
LCCizinecké legie
LFČs. legie ve Francii
LIČs. legie v Itálii
LRČs. legie v Rusku
PPolská legie
RRuská armáda
RMRumunská armáda
SSrbská legie
USAmerická armáda