Záznam vojáka

První hodnost v legiích:desátník
Poslední hodnost v legiích: poručík voj.malíř
Hodnost rakousko-uherské armády:desátník j.d.
Příjmení:BARTOŠ
Jméno:Břetislav
Bydliště:
Frenštát pod Radhošťem okr. Místek
Datum narození:7.5.1893
Místo narození:Frenštát pod Radhošťem okr. Místek
Datum a místo přihlášení do legií:15.1.1917
Datum zařazení do jiné (další) legie:24.4.1918
Konec v legiích: 24.11.1920
Zkratky armád, u kterých sloužil:LI
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 100.p.pl.
První útvar v legiích:31.p.pl.
Poslední útvar v legiích: 6.div. velitelství
Zajetí:2.8.1915, Doberdo
Kód:DM
Prameny:
Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války).
Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).

Použité kódy

KódVysvětlení
BPadl v boji
ČSASloužil v čs. armádě po r. 1918
DDezertoval
DMDemobilizován
NNezvěstný
NSNeschopen služby
PPopraven
SZemřel
VVrátil se do vlasti
XViz poznámku
ZZemřel na následky zranění
IsLegionářský poslužný spis (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)
kOsobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace d odatabáze legionářů za 1. světové války)
oOsvědčení o vykonané legionářské službě (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války)

Použité zkratky armád

KódVysvětlení
AAustralská armáda
BBritská armáda
DDomobrana v Itálii
DKDěnikinova armáda
FFrancouzská armáda
IItalská armáda
KKanadská armáda
KOKolčakova armáda
KRKornilovova armáda
LCCizinecké legie
LFČs. legie ve Francii
LIČs. legie v Itálii
LRČs. legie v Rusku
PPolská legie
RRuská armáda
RMRumunská armáda
SSrbská legie
USAmerická armáda