Kartotéka padlých v 1. světové válce
Holobek Jindřich Holobrádek Jan Holobrádek Josef Holoč Václav Holoda Václav Holodniuk Demeter Holodnyák Andreas Holodnyák Basil Holodnyák Johann Holoka Fedor
thn_Holobek Jindřich.jpg thn_Holobrádek Jan.jpg thn_Holobrádek Josef.jpg thn_Holoč Václav.jpg thn_Holoda Václav.jpg thn_Holodniuk Demeter.jpg thn_Holodnyák Andreas.jpg thn_Holodnyák Basil.jpg thn_Holodnyák Johann.jpg thn_Holoka Fedor.jpg
Holoka Fodor Holoka Georg Holoka Georg-001 Holomáč Antonín Holomek Anton Holomek Antonín Holomek Bernard Holomek Bernard-001 Holomek Bohumil Holomek František
thn_Holoka Fodor.jpg thn_Holoka Georg.jpg thn_Holoka Georg-001.jpg thn_Holomáč Antonín.jpg thn_Holomek Anton.jpg thn_Holomek Antonín.jpg thn_Holomek Bernard.jpg thn_Holomek Bernard-001.jpg thn_Holomek Bohumil.jpg thn_Holomek František.jpg
Holomek František-001 Holomek František-002 Holomek František-003 Holomek František-004 Holomek Jiří Holomek Josef Holomek Karel Holomek Karel-001 Holomek Martin Holomek Martin-001
thn_Holomek František-001.jpg thn_Holomek František-002.jpg thn_Holomek František-003.jpg thn_Holomek František-004.jpg thn_Holomek Jiří.jpg thn_Holomek Josef.jpg thn_Holomek Karel.jpg thn_Holomek Karel-001.jpg thn_Holomek Martin.jpg thn_Holomek Martin-001.jpg
Holomek Matěj Holomek Pavel Holomek Václav Holomek Holomel Václav Holomel Václav-001 Holomel Václav-002 Holomková Aloisie Holonda Jan Holop František
thn_Holomek Matěj.jpg thn_Holomek Pavel.jpg thn_Holomek Václav.jpg thn_Holomek.jpg thn_Holomel Václav.jpg thn_Holomel Václav-001.jpg thn_Holomel Václav-002.jpg thn_Holomková Aloisie.jpg thn_Holonda Jan.jpg thn_Holop František.jpg
Holos Štefan Holos Tomáš Holosinecz Holůžnicz Ladislaus Laszló Holosz Josef Holosz Mihály Holota František Holota Josef Holota Václav Holota Václav-001 Holotik František
thn_Holos Štefan.jpg thn_Holos Tomáš.jpg thn_Holosinecz Holůžnicz Ladislaus Laszló.jpg thn_Holosz Josef.jpg thn_Holosz Mihály.jpg thn_Holota František.jpg thn_Holota Josef.jpg thn_Holota Václav.jpg thn_Holota Václav-001.jpg thn_Holotik František.jpg
Vojenský historický archiv Praha (c) 2015 VHA