UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O INFORMACE Z VHA

Základní  pokyny  pro vyhledávání údajů v personálních dokumentech VHA

 Vzhledem k Vašemu enormnímu zájmu o personální dokumenty a pro nejúplnější vyřízení žádostí věnujte prosím pozornost této informaci.

 I. Potřebujeme od Vás znát:

1. jméno, příjmení, rok narození (velmi důležité), místo narození (pokud je Vám známo), příp. vše podstatné, co víte k vojenské službě hledaného

2. Vaši korespondenční adresu, telefonický kontakt a Váš souhlas s vyúčtováním služeb pro žadatele (viz ceník - www.vuapraha.cz, badatelský řád, příloha č. 3)

 II. Nabízíme:

1. již zpracované databáze (viz webové stránky VÚA):

          a) legionářů

          b) padlých ve 2. sv. válce

          c) příslušníků čs. voj. jednotek v zahraničí za  2. sv. války

          d) padlých v 1. sv. válce  - zatím za rok 1914

2. vojenské osobní spisy:

          a) vojenské kmenové listy (záznamy o vojenské službě) - pouze do roku narození 1910

          b/ kvalifikační listiny (záznamy důstojníků)

          c/ legionářské spisy + legionářské  karty

          d) vojenské matriky

          e) kartotéky padlých z 1. sv. války

          f) evidenční osobní spisy domácího a zahranič. odboje za 2. sv. války (sbírka 255,

             dotazníky domácího odboje ad.)

 

Upozorňujeme, že řada ročníků kmenových listů je dochována neúplně:

                                               a) 1750-1864  torzovitě

                                               b) 1887-1900  vyskartované ročníky

Zvláště u skartovaných ročníků je téměř bezpředmětné žádat o vyhledávání informací ke konkrétní osobě.

 U naprosté většiny personálních spisů nejsou přiloženy fotografie (s výjimkou např. letců v RAF, příslušníků vládního vojska-důstojníků aj.).

 Odkazujeme Vás dále na doplňující webové stránky: www.100.army.cz hledání ve Verlustlisten – seznamy ztrát za 1. sv. války.

 

 

← zpět Aktuality