Oznámení o otevření badatelen Vojenského historického archivu v omezeném režimu

Oznámení o otevření badatelen Vojenského historického archivu v omezeném režimu

Ode dne 4. května 2021 bude v omezeném režimu obnoven provoz badatelen (badatelna VHA a badatelna fotoarchivu VHA) pro veřejnost za dodržení následujících podmínek:

-       maximální možná kapacita je stanovena na 50 % běžné kapacity, tj. osm osob denně pro studovnu VHA a jednu osobu denně pro fotoarchiv VHA.

-       kvůli eliminaci vzájemného úzkého kontaktu mezi osobami je v průběhu studia, přebírání a vracení materiálu nutné dodržovat doporučené rozestupy 1,5 m.

-       každý návštěvník VHA je povinen chránit sebe i okolí. Při vstupu do archivu je nutné dodržovat hygienické předpisy platné v rezortu MO ČR. Vstup do VÚA a pohyb v jeho prostorech je možný pouze se zakrytými ústy a nosem respirátorem třídy FFP2 nebo KN95. Po celou dobu studia jsou badatelé povinni mít nasazený respirátor a rukavice. Bez ochranných pomůcek (rukavice, respirátor) nebudou do objektu vůbec vpuštěni.

-       badatel musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

doloží platný certifikát s QR kódem o splnění podmínek systému O-N, který představuje:

 - „O“ certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 dle podmínek aktuálně stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“),

 - „N“ certifikát o prodělání onemocnění COVID-19 dle podmínek aktuálně stanovených MZ

 

Otevírací hodiny studovny se po dobu omezeného režimu stanoví následovně:

Pondělí                zavřeno

Úterý                   8.00–15.15

Středa                  8.00–17.30

Čtvrtek                8.00–15.15

Pátek                   zavřeno

Velmi nám pomůže, pokud při objednávání upřesníte, zda chcete studovat již v minulosti objednaný, připravený a dosud neprostudovaný materiál, anebo zda si objednáváte materiál úplně nový.

Domlouvání termínů pro studium dříve objednaných, již připravených a dosud neprostudovaných archiválií je možné realizovat na emailových adresách flosmanm@army.cz nebo chlebounj@army.cz.

Objednávání nových materiálů je vhodné realizovat prostřednictvím podatelny VÚA.

Otevření badatelen VHA je závislé na dalším vývoji pandemie v ČR.

 

← zpět Aktuality