Výběrové řízení

Vojenský ústřední archiv vypisuje výběrové řízení na obsazení volné pozice archiváře na oddělení novodobých fondů a sbírek (období po roce 1945) ve Vojenském historickém archivu. Ukončení zasílání přihlášek s krátkým profesním životopisem je 30. května 2019. Přihlášky zasílejte na e-mail: podatelna-vua@army.cz . Pohovory na základě přihlášek proběhnou 3. června 2019 ve Vojenském  historickém  archivu od 9,00 hod. Požadujeme magisterské vzdělání v oborech  archivnictví  nebo  historie. Upozorňujeme na to, že tato pozice archiváře je spojena se získáním bezpečnostní prověrky  stupně Důvěrné.