Výstava

Vážení návštěvníci, badatelé, přátelé vojenské historie a techniky.

Loňský rok byl ve znamení mnoha „osmičkových“ výročí. Letošní rok je na počet výročí chudší, ale jsou také velmi významná. 12. března jsme si připomněli 20 let od našeho vstupu do NATO, 15. března uběhlo 80 let od německé okupace Čech, Moravy a Slezska. Dále si letos ještě připomeneme tragické události, k nimž došlo v období od 28. října do 17. listopadu 1939 v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava, a nakonec oslavíme 17. listopad 1989.

Právě posledně jmenovaná událost zahájila společenské změny, které vývoj naší země nasměrovaly od totality k demokracii. Změny se projevily i v otevření archivů široké veřejnosti a díky tomu jsme oživili např. slavné legionářské tradice, připomněli naše vojáky v době II. světové války na západě a umožnili studium dříve nedostupných fondů a sbírek. Kdo má v rodině vojenského předka, má zájem o vojenskou historii a techniku, může využívat všech dostupných pramenů, mezi něž patří i fondy a sbírky Vojenského ústředního archivu / Vojenského historického archivu. Dnes je možno bádat mj. ve vojenských předpisech od Rakouska-Uherska přes předpisy 1. republiky, vorschrifty německé branné moci až po předpisy totalitního Československa. Z našich materiálů vychází řada publikací, které autoři věnovali do příruční knihovny VHA a které je možno studovat v badatelně.

Názornou ukázkou praktického využití našich předpisů je i současná výstava. Autor (příslušník Policie ČR) nashromáždil jak delaborovanou munici, tak i fragmenty a nálezy z munice použité a vybuchlé. Po důkladném studiu ve zdejší badatelně všechny tyto artefakty identifikoval, popsal a tvůrčím způsobem z nich vyrobil úžasné řezy. Pokud si odmyslíme temnou stránku použití munice (ničení živé síly a techniky), můžeme finální řezy považovat minimálně za názorné učební pomůcky a v některých případech až za určitý druh technického umění.

Autor a Vojenský ústřední archiv Vás zvou k prohlídce výstavy, umístěné v Minigalerii „Tudy k badatelně“. Abychom výstavu oživili a podnítili Vás k hlubšímu studiu, připravili jsme jednoduchý kvíz, založený na otázkách k vystavovaným exponátům, o ceny:

1. cena – řez dělostřeleckého zapalovače 10. cm vz. 15 s náustnicí

2. cena – dělostřelecký zapalovač vz. 15

3. cena – dělostřelecký zapalovač vz. 15

4. – 5. cena – kniha z produkce MO a materiálů VHA

 

Vážení návštěvníci, přejeme Vám, aby se výstava líbila a případně podnítila Váš zájem o další studium. Pro jistotu dodáváme, že všechny exponáty jsou delaborované a inertní.