Správní archiv Armády ČR

 

Ředitel

Ing. Mojmír SKLENOVSKÝ
tel. 973 402 200
e-mail: sklenovm@army.cz

 

 

Oddělení vojskové dokumentace

Vedoucí oddělení Mgr. František Macek, tel. 973 402 201

Oddělení vojenské evidence osob

Vedoucí oddělení Ing. Zdeněk Menoušek, tel. 973 402 202

Oddělení přejímky dokumentů

Vedoucí oddělení Ing. Libor Válek, tel. 973 402 206

Ukládají se zde: 

  • spisová dokumentace součástí AČR,
  • justiční dokumentace bývalých vojenských soudů (od roku 1964) a prokuratur (od roku 1969)
  • osobní spisy a mzdové listy bývalých občanských zaměstnanců vojenské správy,
  • knížky služného, záznamy o služebních příjmech a důchodové spisy důstojníků a praporčíků v záloze, vojenských vdov a sirotků,
  • finanční doklady a doklady účetní evidence materiálu,
  • zdravotní doklady a ústavní dokumentace zdravotnických zařízení AČR,
  • písemnosti vojenských škol a kurzů,
  • veškeré písemnosti vojenské evidence osob předané do archivu po 1.1.1993.