Nové důležité upozornění pro žadatele o rešerše !

Vážená (ý) paní (e),

 žádáme Vás o dodání poštovní adresy, na kterou Vám budou zaslány kopie archiválií v případě úspěšné rešerše. Zároveň Vás žádáme také o souhlas s vyúčtováním služby provedené archivem (viz. Vyhláška MV ČR č. 213/2012 Sb., příloha č. 4). Z důvodu možnosti vyúčtovat obdrženou částku za rešerši je nutné, abyste dodal (a) i datum narození. K naplnění zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (a jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.), je totiž nutné  při zadávání každé faktury do informačního systému (provozování kterého má Ministerstvo obrany ČR registrováno na Úřadě pro ochranu osobních údajů) mít  tři osobní údaje: jméno, příjmení a datum narození. O výše uvedených skutečnostech Vás informujeme na základě ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, § 5, odst. 1 až 4, a § 11, odst. 1 až 2, a také evropské směrnice na ochranu osobních údajů tzv. GDPR. Proto Vás žádáme, abyste ve své žádosti o rešerši uvedli i Váš souhlas s manipulací Vámi zaslanými osobními údaji. Poskytnutí výše požadovaných osobních údajů a souhlas s jejich manipulaci je dobrovolné, jsme však nuceni Vás upozornit na to, že bez nich Vám nemůže být požadovaná rešerše z archivních fondů vypracována. Archiv zároveň garantuje, že poskytnuté osobní údaje budou následně po zpracování odpovědí pro fyzické osoby (a to za poplatek nebo bez poplatku) v jeho spisech zničené.

Na závěr. Žádáme žadatele o rešerše, aby požadované údaje poskytli do 7 dní od obdržení této výzvy. Jinak jsme nuceni brát jejich žádosti jako nerealizovatelné.

Děkujeme za pochopení.

 

 

← zpět Aktuality