Vojenské matriky


Sbírka vojenských matrik je ve Vojenském historickém archivu  plně digitalizována. Z této sbírky přednostně představíme 244 vojenských úmrtních matrik bývalých c. a k. pěších pluků z období 1. světové války. Tyto matriky jsou zároveň postupně zveřejňovány na portálu www.kramerius.army.cz, který je společným portálem VÚA a VHÚ. Na internetových stránkách VÚA je zveřejněn seznam všech 244 matrik uložených ve Vojenském historickém archivu. K nahlížení budou k dispozici vždy matriky označené modrou barvou (aktivní). Postupné zveřejňování dalších matrik je závislé na činnosti pracovníků VHÚ, kteří připravují matriky ke zveřejňování. Se zveřejněním ostatních vojenských matrik (tzn. kromě matrik pěších pluků) počítá Vojenský historický archiv až po roce 2020, po zřízení digitálního archivu s vlastním digitálním portálem.

 

pořadové číslo název útvaru druh matriky časový rozsah
592 čs. pěší pluk 1 (c. a k. pěší pluk 91) (II), něm., orig. Z 1905–1915
593 čs. pěší pluk 1 (c. a k. pěší pluk 91) (III), něm., orig. Z 1914–1916
594 čs. pěší pluk 1 (c. a k. pěší pluk 91) (IV), něm., orig. Z 1914–1917
595 čs. pěší pluk 1 (c. a k. pěší pluk 91) (V), něm., orig. Z 1914–1918
596 čs. pěší pluk 1 (c. a k. pěší pluk 91, c. a k. střelecký pluk 29 a 1. čs. střelecký pluk ruských legií aj. útvary) (VI), opis, překlad do češtiny Z 1914–1921
597 čs. pěší pluk 1 (c. a k. pěší pluk 91 a c. a k. střelecký pluk 29 + jiné útvary) (VII), opis, překlad do češtiny Z 1914–1924
598 čs. pěší pluk 1 (c. a k. pěší pluk 91 a c. a k. střelecký pluk 29) (VIII), opis, překlad do češtiny Z 1914–1924
599 čs. pěší pluk 1 (c. a k. pěší pluk 91 a c.a k. střelecký pluk 29) (IX), opis (1923), překlad do češtiny,  prohlášení za mrtva z roku 1940 (zapsal pracovník Heeresarchivu), vztahuje se ale k 1. sv. válce (1 zápis) Z 1914–1918, 1940
600 čs. pěší pluk 1 (c. a k. střelecký pluk 29) (X), opis, překlad do češtiny Z 1914–1916
601 čs. pěší pluk 1 (c. a k. pěší pluk 91 a c. a k. střelecký pluk 29 – ke střelec. pluku jen 1 zápis) (XI), opis (1924), překlad do češtiny, prohlášení za mrtva z roku 1941 a 1943 (2 zápisy, zapsal pracovník Heeresarchivu), vztahují se ale k 1. sv. válce Z 1914–1918, 1941, 1943
602 čs. pěší pluk 1 (c. a k. pěší pluk 91 a c. a k. střelecký pluk 29 + jiné útvary) (XII), opis, překlad do češtiny Z 1914–1932
603 čs. pěší pluk 1 (c. a k. pěší pluk 91 a c. a k. střelecký pluk 29) (druhopisy svazků V, VI), opis (1924), překlad do češtiny Z 1914–1923
604 čs. pěší pluk 1 (c. a k. pěší pluk 91 a c. a k. střelecký pluk 29) (druhopisy svazků VI a VII), opis (1924), překlad do češtiny Z 1914–1924
607 čs. pěší pluk 2 (c. a k. střelecký pluk 10 a 2.  střelecký pluk čs. legií v Rusku) (I), opis, překlad do češtiny Z 1914–1923
608 čs. pěší pluk 2 (c. a k. střelecký pluk 10) (II), opis (1924), překlad do češtiny Z 1914–1916
609 čs. pěší pluk 2 (c. a k. střelecký pluk 10) (III), opis (1924), překlad do češtiny Z 1914–1924
610 čs. pěší pluk 2 (c. a k. střelecký pluk 10) (IV), opis, překlad do češtiny Z 1914–1932
611 čs. pěší pluk 2 (c. a k. střelecký pluk 10) (V), opis (1924) - němčina Z 1914–1915
631 čs. pěší pluk 3 (c. a k. pěší pluk 3) (XI), něm., orig. Z 1895–1915
632 čs. pěší pluk 3 (c. a k. pěší pluk 3) (XII), něm., orig. + opis, překlad do češtiny Z 1914–1920
633 čs. pěší pluk 3 (c. a k. pěší pluk 3) (XIII), opis - němčina Z 1914–1920
634 čs. pěší pluk 3 (c. a k. pěší pluk 3) (XIV) opis, překlad do češtiny Z 1914–1921
663 čs. pěší pluk 4 (c. a k. pěší pluk 18) (IX), něm., orig. Z 1866–1915
664 čs. pěší pluk 4 (c. a k. pěší pluk 18) (X), něm., orig. Z 1914–1916
665 čs. pěší pluk 4 (c. a k. pěší pluk 18) (XI), něm., orig. Z 1914–1917
666 čs. pěší pluk 4 (c. a k. pěší pluk 18) (XII), něm., orig. Z 1914–1918
667 čs. pěší pluk 4 (c. a k. pěší pluk 18 + legionářské útvary + italská domobrana) (XIII), něm., orig. + opis, překlad do češtiny Z 1914–1923
668 čs. pěší pluk 4 (c. a k. pěší pluk 18) (XIV), opis, překlad do češtiny Z 1914–1932
669 čs. pěší pluk 4 (c. a k. pěší pluk 18 - druhopis), opis, překlad do češtiny Z 1914–1923
673 čs. pěší pluk 5 (c. a k. střelecký pluk 8 a střelecké pluky čs. legií v Rusku) (I), opis, překlad do češtiny Z 1914–1922
674 čs. pěší pluk 5 (c. a k. střelecký pluk 8) (II), opis, překlad do češtiny Z 1914–1922
675 čs. pěší pluk 5 (c. a k. střelecký pluk 8) (III), opis, překlad do češtiny, prohlášení za mrtva z roku 1944 (5 zápisů, zapsal pracovník Heeresarchivu), ale vztahují se k 1. světové válce  Z 1914–1932, 1944
676 čs. pěší pluk 5 (c. a k. střelecký pluk 8) (IV), něm., orig. Z 1914–1918
679 čs. pěší pluk 6 (c. a k. pěší pluk 54) (I), opis, překlad do češtiny Z 1914–1920
680 čs. pěší pluk 6 (c. a k. pěší pluk 54) (II), opis - němčina Z 1914–1919
681 čs. pěší pluk 6 (c. a k. pěší pluk 54 + jiné útvary) (III), něm., orig. Z 1914–1919
682 čs. pěší pluk 6 (c. a k. pěší pluk 54) (IV), opis, překlad do češtiny Z 1904–1923
683 čs. pěší pluk 6 (c. a k. pěší pluk 54) (V), opis, překlad do češtiny, prohlášení za mrtva z roku 1941 (1 zápis, zapsal pracovník Heeresarchivu), ale vztahuje se k 1. světové válce Z 1915–1920  1941
687 čs. pěší pluk 8 (c. a k. pěší pluk 100) (I), opis - němčina Z 1914–1918
688 čs. pěší pluk 8 (c. a k. pěší pluk 100) (II), opis, překlad do češtiny Z 1914–1921
689 čs. pěší pluk 8 (c. a k. pěší pluk 100) (III), opis, překlad do češtiny, prohlášení za mrtva z roku 1941 (1 zápis, zapsal pracovník Heeresarchivu), ale vztahuje se k 1. světové válce Z 1902–1921  1941
690 čs. pěší pluk 43  (c. a k. pěší pluk 8) (XVI), opis, překlad do češtiny Z 1914–1921
692 čs. pěší pluk 43 (c. a k. pěší pluk 8) (XIII), orig., něm + opis, překlad do češtiny Z 1914–1921
695 čs. pěší pluk 9 (c. a k. střelecký pluk 8 – 1 zápis z r. 1915, opis, překlad do češtiny + 9. čs. střelecký pluk ruských legií – 2 zápisy z r. 1918) (I)  Z 1915–1932
698 čs. pěší pluk 10 (c. a k. střelecký pluk 14) (I), opis, překlad do češtiny + něm. Z 1914–1916
699 čs. pěší pluk 10 (c. a k. střelecký pluk 14) (II), opis, překlad do češtiny + něm. Z 1916–1917
700 čs. pěší pluk 10 (c. a k. střelecký pluk 14) (III), opis, překlad do češtiny + němčiny Z 1917–1918
701 čs. pěší pluk 10 (c. a k. střelecký pluk 14) (IV), něm., orig. + opis,  překlad do češtiny Z 1914–1919
702 čs. pěší pluk 10 (c. a k. střelecký pluk 14) (V), opis,  překlad do češtiny, prohlášení za mrtva z roku 1944 (1 zápis, zapsal pracovník Heeresarchivu), ale vztahuje se k 1. světové válce Z 1914–1920  1944
730 čs. pěší pluk 11 (c. a k. pěší pluk 11) (X), něm., orig. Z 1871–1914
731 čs. pěší pluk 11 (c. a k. pěší pluk 11) (XI), něm., orig. Z 1914–1915
732 čs. pěší pluk 11 (c. a k. pěší pluk 11) (XII), něm., orig. Z 1914–1916
733 čs. pěší pluk 11 (c. a k. pěší pluk 11) (XIII), něm., orig. Z 1914–1917
734 čs. pěší pluk 11 (c. a k. pěší pluk 11) (XIV), něm. orig. Z 1914–1919
735 čs. pěší pluk 11 (c. a k. pěší pluk 11 a zápisy z čs. legionářských útvarů v Rusku a Itálii) (XV), opis, překlad do češtiny Z 1914–1921
736 čs. pěší pluk 11 (c. a k. pěší pluk 11) (XVI), opis, překlad do češtiny Z 1914–1924
737 čs. pěší pluk 11 (c. a k. pěší pluk 11) (XVII), opis, překlad do češtiny Z 1914–1932
738 čs. pěší pluk 11 (opisy původních vídeňských svazků c. a k. pěších pluků 11 a 18) (I), opis (1924), překlad do češtiny Z 1914–1918
739 čs. pěší pluk 11 (c. a k. pěší pluk 11 – druhopisy svazků XIV a XV), opis (1924), překlad do češtiny Z 1914–1923
740 čs. pěší pluk 11 (c. a k. pěší pluk 11 – druhopisy svazků XV a XVI), opis (1924), překlad do češtiny Z 1914–1923
744 čs. pěší pluk 13 (c. a k. pěší pluk 93) (I), opis, němčina + překlad do češtiny Z 1914–1918
745 čs. pěší pluk 13 (c. a k. pěší pluk 93) (II), opis, překlad do češtiny Z 1914–1922
746 čs. pěší pluk 13 (c. a k. pěší pluk 93) (III), opis, překlad do češtiny Z 1914–1920
750 čs. pěší pluk 15 (c. a k. střelecký pluk 15) (I), opis - němčina Z 1914–1915
751 čs. pěší pluk 15 (c. a k. střelecký pluk 15) (II), opis -  němčina Z 1914–1918
752 čs. pěší pluk 15 (c. a k. střelecký pluk 15) (III), opis, překlad do češtiny Z 1914–1920
753 čs. pěší pluk 15 (c. a k. střelecký pluk 15) (IV), opis, překlad do češtiny Z 1914–1920

755

755/1

755/2

755/3

755/4

čs.pěší pl. 15 (c. a k. stř. pl.15 a 13-druhopisy), opis, překlad do češtiny

čs.pěší pl. 15 (c. a k. stř. pl.15 a 13-druhopisy), opis, překlad do češtiny

čs.pěší pl. 15 (c. a k. stř. pl.15 a 13-druhopisy), opis, překlad do češtiny

čs.pěší pl. 15 (c. a k. stř. pl.15 a 13-druhopisy), opis, překlad do češtiny

čs.pěší pl. 15 (c. a k. stř. pl.15 a 13-druhopisy), opis, překlad do češtiny

Z 1914–1918
758 čs. pěší pluk 18 (c. a k. střelecký pluk 7) (I),  opis, překlad do češtiny Z 1914–1922
759 čs. pěší pluk 18 (c. a k. střelecký pluk 7) (II), opis, překlad do češtiny Z 1914–1926
760 čs. pěší pluk 18 (c. a k. střelecký pluk 7) (III), opis (1924), překlad do češtiny Z 1914–1915
761 čs. pěší pluk 18 (c. a k. střelecký pluk 7) (IV), opis (1924), překlad do češtiny Z 1914–1918
762 čs. pěší pluk 18 (c. a k. pěší pluk 18 a c. a k. střelecký pluk 7) (V), opis, překlad do češtiny Z 1914–1932
763 čs. pěší pluk 18 (Kniha padlých (index) - c. a k. střelecký pluk 7), něm., orig. Z 1914–1915
770 čs. pěší pluk 19 (c. a k. pěší pluk 65) (II), něm., orig. Z 1881–1916 
771 čs. pěší pluk 19 (c. a k. pěší pluk 65) (III), něm., orig + opis, překlad do češtiny Z 1915–1930 
772 čs. pěší pluk 19 (c. a k. pěší pluk 65) (IV), opis, překlad do češtiny, pouze prohlášení za mrtva Z 1915–1932 
773 čs. pěší pluk 19 (c. a k. pěší pluk 65) – index k voj. matrikám c. a k. pěších pluků 65, 66, 85, z oblasti Podkarpatské Rusi (Rusíni, zvláště Maďaři) Z 1914–1918 
799 čs. pěší pluk 21 (X), něm., orig. Z 1871–1915
800 čs. pěší pluk 21 (XI), něm., orig. Z 1914–1916
801 čs. pěší pluk 21 (XII), něm., orig. Z 1914–1917
802 čs. pěší pluk 21 (XIII), něm., orig.+ opis, překlad do češtiny Z 1914–1919
803 čs. pěší pluk 21 (XIV), opis, překlad do češtiny Z 1914–1920
804 čs. pěší pluk 21 (XV), opis, překlad do češtiny Z 1914–1932
805 čs. pěší pluk 21 (XVI), opis, překlad do češtiny Z 1914–1918
812 čs. pěší pluk 22 (c. a k. pěší pluk 74), opis (1924), překlad do češtiny Z 1914–1916
813 čs. pěší pluk 22 (c. a k. pěší pluk 74), opis (1924), překlad do češtiny Z 1916–1920
814 čs. pěší pluk 22 (c. a k. pěší pluk 74) (III), něm., orig. Z 1911–1915
815 čs. pěší pluk 22 (c. a k. pěší pluk 74) (IV), něm., orig. Z 1914–1916
816 čs. pěší pluk 22 (c. a k. pěší pluk 74) (V), něm., orig. Z 1914–1917
817 čs. pěší pluk 22 (c. a k. pěší pluk 74) (VI), něm., orig. + opis, překlad do češtiny Z 1914–1919
818 čs. pěší pluk 22 (c. a k. pěší pluk 74 + jiné útvary (včetně legionářských) (VII), opis, překlad do češtiny Z 1914–1922
819 čs. pěší pluk 22 (c. a k. pěší pluk 74) (VIII), opis, překlad do češtiny Z 1914–1932
820 čs. pěší pluk 22 (c. a k. pěší pluk 74) (IX), opis, překlad do češtiny, prohlášení za mrtva z roku 1941 a 1943 (2 zápisy, zapsal pracovník Heeresarchivu), ale vztahují se k 1. světové válce Z 1914–1919  1941, 1943
826 čs. pěší pluk 24 (c. a k. pěší pluk 99) (I), něm., orig. Z 1882–1914
827 čs. pěší pluk 24 (c. a k. pěší pluk 99) (II), něm., orig. Z 1914–1915
828 čs. pěší pluk 24 (c. a k. pěší pluk 99) (III), něm., orig. Z 1914–1916
829 čs. pěší pluk 24 (c. a k. pěší pluk 99) (IV), něm., orig. Z 1914–1917
830 čs. pěší pluk 24 (c. a k. pěší pluk 99) (V), něm., orig. Z 1914–1920
831 čs. pěší pluk 24 (c. a k. pěší pluk 99) (VI), opis - němčina Z 1914–1918
832 čs. pěší pluk 24 (c. a k. pěší pluk 99 a c. a k. střelecký pluk 24) (VII), opis, překlad do češtiny Z 1914–1920
833 čs. pěší pluk 24 (c. a k. pěší pluk 99) (VIII), opis, překlad do češtiny Z 1914–1919
835 čs. pěší pluk 24 (c. a k. střelecký pluk 24) (I), opis - němčina Z 1914–1917
836 čs. pěší pluk 24 (c. a k. střelecký pluk 24) (II), opis - němčina Z 1917–1918
837 čs. pěší pluk 24 (c. a k. střelecký pluk 24) (III), opis, překlad do češtiny, prohlášení za mrtva z roku 1941 a 1943 (2 zápisy, zapsal pracovník Heeresarchivu), ale vztahují se k 1. světové válce Z 1914–1918  1941, 1943
838 čs. pěší pluk 24 (c. a k. pěší pluk 99) – index  Z  
841 čs. pěší pluk 27 (c. a k. střelecký pluk 25) (I), opis - němčina + překlad do češtiny Z 1914–1916
842 čs. pěší pluk 27 (c. a k. střelecký pluk 25) (II), opis - němčina + překlad do češtiny Z 1914–1917
843 čs. pěší pluk 27 (c. a k. střelecký pluk 25) (III), opis - němčina + překlad do češtiny Z 1914–1918
844 čs. pěší pluk 27 (c. a k. střelecký pluk 25) (IV), opis, překlad do češtiny Z 1914–1920
845 čs. pěší pluk 27 (c. a k. střelecký pluk 25) (V), opis, překlad do češtiny Z 1914–1919
862 čs. pěší pluk 28 (c. a k. pěší pluk 28) (V), něm., orig. Z 1884–1915
863 čs. pěší pluk 28 (c. a k. pěší pluk 28) (VI), něm., orig. Z 1914–1917
864 čs. pěší pluk 28 (c. a k. pěší pluk 28) (VII), něm., orig. Z 1914–1918
865 čs. pěší pluk 28 (c. a k. pěší pluk 28) (VIII), něm., orig. + opis, překlad do češtiny Z 1914–1921
866 čs. pěší pluk 28 (c. a k. pěší pluk 28) (IX), opis, překlad do češtiny Z 1914–1932
867 čs. pěší pluk 28 (c. a k. pěší pluk 28), opis, překlad do češtiny Z 1914–1918
878 čs. pěší pluk 29 (c. a k. pěší pluk 75) (III), něm., orig. Z 1905–1915
879 čs. pěší pluk 29 (c. a k. pěší pluk 75) (IV), něm., orig. Z 1914–1917
880 čs. pěší pluk 29 (c. a k. pěší pluk 75) (V), něm., orig. Z 1914–1919
881 čs. pěší pluk 29 (c. a k. pěší pluk 75), něm., orig. + opis, překlad do češtiny  Z 1914–1929
882 čs. pěší pluk 29 (c. a k. pěší pluk 75) (VI), opis, překlad do češtiny Z 1907, 1914–1922
883 čs. pěší pluk 29 (c. a k. pěší pluk 28, 35 a 75), opis (1924), překlad do češtiny Z 1914–1918
887 čs. pěší pluk 30 (c. a k. pěší pluk 98) (I), něm., orig. Z 1881–1916
888 čs. pěší pluk 30  (c. a k. pěší pluk 98 a c. a k. střelecký pluk 30) (II), něm., orig. + opis, překlad do češtiny Z 1914–1919
889 čs. pěší pluk 30  (c. a k. pěší pluk 98 a c. a k. střelecký pluk 30) (III), opis, překlad do češtiny Z 1914–1919
890 čs. pěší pluk 30 (c. a k. pěší pluk 98 a c. a k. střelecký pluk 30) (IV), opis, překlad do češtiny Z 1914–1923
891 čs. pěší pluk 30 (c. a k. pěší pluk 98 a c. a k. střelecký pluk 30) (V), opis, překlad do češtiny Z 1914–1926
892 čs. pěší pluk 30 (c. a k. pěší pluk 98 a c. a k. střelecký pluk 30) (VI), opis, překlad do češtiny Z 1914–1932
893 čs. pěší pluk 30 (c. a k. pěší pluk 98) (VII), opis (1924), překlad do češtiny Z 1914–1915
894 čs. pěší pluk 30 (c. a k. pěší pluk 98) (VIII), opis (1923), překlad do češtiny Z 1914–1918
895 čs. pěší pluk 30  (c. a k. střelecký pluk 30) (IX), opis, překlad do češtiny Z 1914–1918
896 čs. pěší pluk 30 (c. a k. pěší pluk 98 a c. a k. střelecký pluk 30) (X), opis (1923), překlad do češtiny Z 1914–1918
897 čs. pěší pluk 30 (c. a k. pěší pluk 98) (XI), opis, překlad do češtiny Z 1914–1919
898 čs. pěší pluk 30 (c. a k. pěší pluk 98 a c. a k. střelecký pluk 30 - druhopis), opis, překlad do češtiny Z 1914–1919
904 čs. pěší pluk 31 (c. a k. pěší pluk 81) (I), něm., orig. Z 1882–1914
905 čs. pěší pluk 31 (c. a k. pěší pluk 81) (II), něm., orig. Z 1914–1915
906 čs. pěší pluk 31 (c. a k. pěší pluk 81) (III), něm., orig. Z 1914–1915
907 čs. pěší pluk 31 (c. a k. pěší pluk 81) (IV) něm., orig. Z 1914 –1917
908 čs. pěší pluk 31 (c. a k. pěší pluk 81) (V), něm., orig. Z 1914 –1918
909 čs. pěší pluk 31 (c. a k. pěší pluk 81) (VI) něm., orig. + opis, překlad do češtiny Z 1914 –1918
910 čs. pěší pluk 31 (c. a k. pěší pluk 81) (VII), opis - němčina Z 1914 –1922
920 čs. pěší pluk 33 (c. a k. pěší pluk 73), opis (1924), překlad do češtiny Z 1914 –1918
921 čs. pěší pluk 33 (c. a k. pěší pluk 73), opis (1924), překlad do češtiny Z 1915 –1917
922 čs. pěší pluk 33 (c. a k. pěší pluk 73) (III něm., orig. Z 1915 –1917
923 čs. pěší pluk 33 (c. a k. pěší pluk 73) (IV, něm., orig. Z 1914 –1916
924 čs. pěší pluk 33 (c. a k. pěší pluk 73) (V), něm., orig. Z 1914 –1917
925 čs. pěší pluk 33 (c. a k. pěší pluk 73) (VI), něm., orig. Z 1914 –1917
926 čs. pěší pluk 33 (c. a k. pěší pluk 73) (VII), něm., orig. + opis, překlad do češtiny Z 1914 –1920
927 čs. pěší pluk 33 (c. a k. pěší pluk 73 a c. a k. střelecký pluk 6) (VIII), opis, překlad do češtiny Z 1914 –1921
928 čs. pěší pluk 33 (c. a k. pěší pluk 73 a c. a k. střelecký pluk 6 a 33. čs. pluk ital. legií) (IX), opis, překlad do češtiny Z 1914 –1922
929 čs. pěší pluk 33 (c. a k. pěší pluk 73 a c. a k. střelecký pluk 6) (X), opis, překlad do češtiny Z 1914 –1923
930 čs. pěší pluk 33 (c. a k. střelecký pluk 6) (XI), opis (1923), překlad do češtiny Z 1914 –1915
931 čs. pěší pluk 33 (c. a k. střelecký pluk 6) (XII), opis (1923), překlad do češtiny Z 1915 –1916
932 čs. pěší pluk 33 (c. a k. střelecký pluk 6) (XIII), opis (1924), překlad do češtiny Z 1916 –1918
933 čs. pěší pluk 33 (c. a k. pěší pluk 73 a c. a k. střelecký pluk 6) (XIV), opis (1924), překlad do češtiny Z 1914–1920

934

934/1

934/2

934/3

934/4

čs. pěší pluk 33 (c. a k. střelecký pluk 6) (XV), něm., orig.

čs. pěší pluk 33 (c. a k. střelecký pluk 6) (XV), něm., orig.

čs. pěší pluk 33 (c. a k. střelecký pluk 6) (XV), něm., orig.

čs. pěší pluk 33 (c. a k. střelecký pluk 6) (XV), něm., orig.

čs. pěší pluk 33 (c. a k. střelecký pluk 6) (XV), něm., orig.

Z

1914

1915

1916

1917

1918

935 čs. pěší pluk 33 (c. a k. pěší pluk 73 a c. a k. střelecký pluk 6), opis, překlad do češtiny Z 1914–1924
936 čs. pěší pluk 33 (c. a k. pěší pluk 73 a c. a k. střelecký pluk 6 – druhopisy svazků VII a VIII), opis (1923), překlad do češtiny Z 1914–1920
937 čs. pěší pluk 33 (c. a k. pěší pluk 73 a c. a k. střelecký pluk 6 – druhopisy svazků VIII, IX a X) opis (1924), překlad do češtiny Z 1914–1922
938 čs. pěší pluk 33 (c. a k. pěší pluk 73 a c. a k. střelecký pluk 6 – druhopisy svazků X a XV), opis (1924) Z 1914–1923
939 čs. pěší pluk 33 (c a k. prapor polních myslivců 22) (I), něm., orig. Z 1868–1916
940 čs. pěší pluk 33 (c a k. prapor polních myslivců 22) (II), něm., orig. + opis, překlad do češtiny, prohlášení za mrtva z roku 1943 (2 zápisy, zapsal pracovník Heeresarchivu), ale vztahují se k 1. světové válce Z 1914–1920  1943
943 čs. pěší pluk 34 (c. a k. pěší pluk 1)  (I), opis - němčina Z 1914–1918
944 čs. pěší pluk 34 (c. a k. pěší pluk 1) (II), opis, překlad do češtiny Z 1914–1920
945 čs. pěší pluk 34 (c. a k. pěší pluk 1) (III), opis, překlad do češtiny Z 1914–1920
946 čs. pěší pluk 34 (c. a k. pěší pluk 1) (I), z roku 1918 jen 1 zápis (opis, překlad do češtiny) Z 1918–1932
965 čs. pěší pluk 35 (c. a k. pěší pluk 35) (VIII), něm., orig. Z 1876–1914
966 čs. pěší pluk 35 (c. a k. pěší pluk 35) (IX), něm., orig. Z 1914–1916
967 čs. pěší pluk 35 (c. a k. pěší pluk 35) (X), něm., orig. Z 1914–1918
968 čs. pěší pluk 35 (c. a k. pěší pluk 35) (XI), něm., orig. Z 1914–1918
969 čs. pěší pluk 35 (c. a k. pěší pluk 35) (XII), něm., orig. + opis, překlad do češtiny Z 1914–1922
970 čs. pěší pluk 35 (c. a k. pěší pluk 35), opis, překlad do češtiny Z 1914–1932
981 čs. pěší pluk 36 (c. a k. pěší pluk 66) (II), něm., orig. Z 1881–1915 
982 čs. pěší pluk 36 (c. a k. pěší pluk 66) (III), něm., orig. Z 1914–1916 
983 čs. pěší pluk 36 (c. a k. pěší pluk 66) (IV), něm., orig. + opis, překlad do češtiny ši slovenštiny Z 1914–1918 
984 čs. pěší pluk 36 (c. a k. pěší pluk 66) (V), opis, něm., překlad do češtiny či slovenštiny Z 1914–1918 
989 čs. pěší pluk 38 (c. a k. pěší pluk 88) (I), něm., orig. Z 1883–1914
990 čs. pěší pluk 38 (c. a k. pěší pluk 88) (II), něm., orig. Z 1914–1915
991 čs. pěší pluk 38 (c. a k. pěší pluk 88) (III), něm., orig. Z 1914–1917
992 čs. pěší pluk 38 (c. a k. pěší pluk 88) (IV), něm., orig. + opis, překlad do češtiny Z 1914–1918
993 čs. pěší pluk 38 (c. a k. pěší pluk 88) (VI), opis, překlad do češtiny Z 1914–1924
994 čs. pěší pluk 38 (c. a k. pěší pluk 88) (VII), opis, překlad do češtiny Z 1914–1932
995 čs. pěší pluk 38 (c. a k. pěší pluk 88) (VIII), opis (1924), překlad do češtiny, prohlášení za mrtva z roku 1941 (1 zápis, zapsal pracovník Heeresarchivu), ale vztahuje se k 1. světové válce Z 1914–1922  1941
996 čs. pěší pluk 38 (c. a k. pěší pluk 88) (IX), opis (1924), překlad do češtiny Z 1914–1917
997 čs. pěší pluk 38 (c. a k. pěší pluk 88) (X), opis (1924), překlad do češtiny Z 1915–1918
998 čs. pěší pluk 38 (c. a k. pěší pluk 88 – druhopisy bez udání svazků), opis (1923), překlad do češtiny Z 1914–1920
999 čs. pěší pluk 38 (c. a k. pěší pluk 88), opis, překlad do češtiny Z 1914–1920
1000 čs. pěší pluk 38 (c. a k. pěší pluk 88 – druhopisy bez udání svazků), opis (1923), překlad do češtiny Z 1914–1923
1004 čs. pěší pluk 40 (c. a k. střelecký pluk 31) (I), opis, něm. Z 1914–1918
1005 čs. pěší pluk 40 (c. a k. střelecký pluk 31) (II), opis - němčina + překlad do češtiny Z 1914–1916
1006 čs. pěší pluk 40 (c. a k. střelecký pluk 31) (III), opis - němčina + překlad do češtiny Z 1914–1919
1007 čs. pěší pluk 40 (c. a k. střelecký pluk 31) (IV), opis, překlad do češtiny Z 1914–1920
1008 čs. pěší pluk 40 (c. a k. střelecký pluk 31) (V), opis, překlad do češtiny, prohlášení za mrtva z roku 1941 (1 zápis, zapsal pracovník Heeresarchivu), ale vztahuje se k 1. světové válce Z 1914–1919  1941
1030 čs. pěší pluk 42 (c. a k. pěší pluk 42) (VIII), něm., orig Z 1882–1915
1031 čs. pěší pluk 42 (c. a k. pěší pluk 42) (k  VIII), něm., orig Z 1914
1032 čs. pěší pluk 42 (c. a k. pěší pluk 42), něm., orig Z 1914–1918
1033 čs. pěší pluk 42 (c. a k. pěší pluk 42), něm., orig Z 1914–1917
1034 čs. pěší pluk 42 (c. a k. pěší pluk 42), něm., orig Z 1914–1918
1035 čs. pěší pluk 42 (c. a k. pěší pluk 42 a c. a k. střelecký pluk 9) (XII), něm., orig + opis, překlad do češtiny Z 1914–1922
1036 čs. pěší pluk 42 (c. a k. pěší pluk 42 a c. a k. střelecký pluk 9) (XIII), opis, překlad do češtiny Z 1914–1922
1037 čs. pěší pluk 42 (c. a k. pěší pluk 42 a c. a k. střelecký pluk 9), opis, překlad do češtiny Z 1914–1920
1038 čs. pěší pluk 42 (c. a k. střelecký pluk 9 (XV), opis (1923), překlad do češtiny Z 1914–1915
1039 čs. pěší pluk 42 (c. a k. střelecký pluk 9), opis (1923), překlad do češtiny Z 1914–1918
1040 čs. pěší pluk 42 (c. a k. pěší pluk 42) (XVII), opis, překlad do češtiny Z 1914–1918
1041 čs. pěší pluk 42 (c. a k. pěší pluk 42 a c. a k. střelecký pluk 9) (XVIII), opis, překlad do češtiny Z 1914–1932
1042 čs. pěší pluk 42 (c. a k. pěší pluk 42 a c. a k. střelecký pluk 9) (XIX), opis, překlad do češtiny, prohlášení za mrtva z roku 1943 (2 zápisy, zapsal pracovník Heeresarchivu), ale vztahují se k 1. světové válce Z 1915–1919  1943
1074 čs. pěší pluk 43 (c. a k. pěší pluk 8) (XI), něm., orig. Z 1902–1915
1075 čs. pěší pluk 43 (c. a k. pěší pluk 8) (XII), něm., orig. Z 1914–1917
1076 čs. pěší pluk 43 (c. a k. pěší pluk 8) (XIV), opis  - němčina Z 1914–1918
1077 čs. pěší pluk 43 (c. a k. pěší pluk 8) (XV), opis, překlad do češtiny Z 1914–1922
1084 čs. pěší pluk 44 (c. a k. pěší pluk 94) (I), něm., orig. Z 1883–1915
1085 čs. pěší pluk 44 (c. a k. pěší pluk 94) (II), něm., orig. Z 1914–1915
1086 čs. pěší pluk 44 (c. a k. pěší pluk 94) (III), něm., orig. Z 1914–1916
1087 čs. pěší pluk 44 (c. a k. pěší pluk 94) (IV), něm., orig. Z 1914–1918
1088 čs. pěší pluk 44 (c. a k. pěší pluk 94) (V), něm., orig. + opis, překlad do češtiny Z 1914–1922
1089 čs. pěší pluk 44 (c. a k. pěší pluk 94) (VI), opis, překlad do češtiny, prohlášení za mrtva z roku 1942 a 1943 (2 zápisy, zapsal pracovník Heeresarchivu), ale vztahují se k 1. světové válce Z 1914–1932  1942, 1943
1090 čs. pěší pluk 44 (c. a k. pěší pluk 94 - opisy) (I), opis (1924), překlad do češtiny Z 1914–1915
1091 čs. pěší pluk 44 (c. a k. pěší pluk 94 - opisy) (II), opis (1924), překlad do češtiny Z 1915–1918
1095 čs. pěší pluk 45 (c. a k. pěší pluk 85) (I), něm. orig. Z 1880–1915 
1096 čs. pěší pluk 45 (c. a k. pěší pluk 85) (II), něm. orig. Z 1915–1916 
1097 čs. pěší pluk 45 (c. a k. pěší pluk 85)(III), něm. orig. Z 1916–1918 
1098 čs. pěší pluk 45 (c. a k. pěší pluk 85) (IV), něm. orig. + opis, překlad do češtiny či slovenštiny Z 1916–1932 
1099 čs. pěší pluk 45 (c. a k. pěší pluk 85) (I), z oblasti Podkarpatské Rusi, čeština N, O, Z 1918–1932 
1103 čs. pěší pluk 46 (c. a k. pěší pluk 92) (I), něm., orig. Z 1883–1916
1104 čs. pěší pluk 46 (c. a k. pěší pluk 92) (k I), něm., orig. Z 1914
1105 čs. pěší pluk 46 (c. a k. pěší pluk 92) (II), něm., orig. Z 1914–1918
1106 čs. pěší pluk 46 (c. a k. pěší pluk 92) (IV), opis, překlad do češtiny Z 1914–1920
1107 čs. pěší pluk 46 (c. a k. pěší pluk 92) (III), něm., orig. + opis, překlad do češtiny Z 1914–1920
1108 čs. pěší pluk 46 (c. a k. pěší pluk 92) (V), opis, překlad do češtiny, prohlášení za mrtva z roku 1942 (2 zápisy, zapsal pracovník Heeresarchivu), ale vztahují se k 1. světové válce Z 1915–1920  1942
1109 čs. pěší pluk 46 (c. a k. pěší pluk 92) (VI), opis, překlad do češtiny Z 1914–1920
1110 čs. pěší pluk 46 (c. a k. pěší pluk 92) (VII), opis - němčina + překlad do češtiny, prohlášení za mrtva z roku 1941 a 1942 (2 zápisy, zapsal pracovník Heeresarchivu), ale vztahují se k 1. světové válce Z 1914–1919  1941, 1942
1140 čs. pěší pluk 47 (c. a k. pěší pluk 36) (X), něm., orig. Z 1910–1917
1141 čs. pěší pluk 47 (c. a k. pěší pluk 36) (XIII), opis - němčina Z 1914–1918
1142 čs. pěší pluk 47 (c. a k. pěší pluk 36) (XI), něm. orig. + opis, překlad do češtiny Z 1914–1923
1143 čs. pěší pluk 47 (c. a k. pěší pluk 36) (XII), opis, překlad do češtiny, prohlášení za mrtva z roku 1942  (1 zápis, zapsal pracovník Heeresarchivu), ale vztahuje se k 1. světové válce Z 1914–1932  1942
1153 čs. pěší pluk 48 (c. a k. pěší pluk 102) (I), něm., orig. Z 1883–1914
1154 čs. pěší pluk 48 (c. a k. pěší pluk 102) (II), něm., orig. Z 1914–1915
1155 čs. pěší pluk 48 (c. a k. pěší pluk 102) (III), něm., orig. Z 1914–1918
1156 čs. pěší pluk 48 (c. a k. pěší pluk 102), opis, překlad do češtiny Z 1914–1918
1157 čs. pěší pluk 48 (c. a k. pěší pluk 102) (IV), něm., orig. + opis, překlad do češtiny Z 1914–1918
1158 čs. pěší pluk 48 (c. a k. pěší pluk 102), opis, překlad do češtiny Z 1914–1918
1159 čs. pěší pluk 48 (c. a k. pěší pluk 102) (V), opis, překlad do češtiny Z 1914–1923
1160 čs. pěší pluk 48 (c. a k. pěší pluk 102) opis, překlad do češtiny, prohlášení za mrtva z roku 1941 a 1944  (3 zápisy, zapsal pracovník Heeresarchivu), ale vztahují se k 1. světové válce Z 1914–1932  1941, 1944