Aktuality

Oznámení o otevření badatelen Vojenského historického archivu v omezeném režimu

Oznámení o otevření badatelen Vojenského historického archivu v omezeném režimu

Ode dne 4. května 2021 bude v omezeném režimu obnoven provoz badatelen (badatelna VHA a badatelna fotoarchivu VHA) pro veřejnost za dodržení následujících podmínek:

UPOZORNĚNÍ

 

UPOZORNĚNÍ

 

UPOZORNĚNÍ PRO BADATELE VHA

 

UPOZORNĚNÍ PRO BADATELE VHA

 Na základě opatření ministra obrany a státního tajemníka ministerstva obrany č. j. MO260814/2020-7542 ze dne 9. září 2020, kterým se omezuje osobní kontakt zaměstnanců rezortu s žadateli a dalšími externími osobami, rozhodl ředitel VÚA o uzavření badatelen VHA a to s platností od 14. září 2020 do odvolání.

Zpřístupnění leteckých karet čs. příslušníků RAF

Vojenský historický archiv zpřístupnil naskenované letecké karty čs. příslušníků RAF. Jedná se o další zpřístupnění jedinečného pramene informací o čs. vojácích v období 2. světové války. O tento pramen byl ze strany badatelů obrovský zájem. Proto se archiv rozhodl k tomuto kroku. Archív tím chtěl umožnit přístup co nejširší veřejnosti k tomuto jedinečnému prameni, zároveň chránit fyzický stav těchto archiválií. V zpřístupňování podobných kartoték z období 2. světové války bude archiv pokračovat.

 

Matriky pěších pluků

Sbírka vojenských matrik je ve Vojenském historickém archivu  plně digitalizována. Z této sbírky přednostně představíme 244 vojenských úmrtních matrik bývalých c. a k. pěších pluků z období 1. světové války.

 

Dokumentace příslušníků SS - strážných v KT

Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv zpřístupňuje na svých internetových stránkách nejširší veřejnosti kopie archiválií ze sbírky Wehrpassů (branný průkaz nebo průkaz brance) příslušníků německé armády z období 2. sv. války. Jedná se digitální kopie vybraných stránek těchto dokladů. Zajímavostí této sbírky je hlavně to, že přes 90% vlastníků těchto průkazů byli příslušníci SS, strážní v koncentračních táborech.

 

Zveřejnění databáze osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.

Dne 4.5.2017 byla na našich stránkách zveřejněna, v sekci VHA, databáze osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.

Rozšíření a aktualizace databáze padlých v 1. světové válce

Dne 1.3.2016 byla databáze padlých v 1. světové válce aktualizována a rozšířená o data padlých a nezvěstných v roce 1916.

Stránky