Vojenský ústřední archiv - logo

Vojenský ústřední archiv je vojenské zařízení rezortu obrany, které má podle § 43, písm. c, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn (úplné znění zákona č. 329/2012 Sb. (dále jen „zákon č. 499/2004 Sb.“) postavení správního úřadu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby.

            Působí na úseku všestranné péče o archiválie a dokumenty, vzniklé z činnosti předchůdců a současných součástí Ministerstva obrany ČR, Armády České republiky i jiných orgánů a organizací státní správy.

Detail příslušníka čs. voj. jedn. v zahr. za 2. sv. války

Číslo protokolu 
Kmenové číslo 
Osobní čísloZ; F-3468
Příjmení 1Hoch (Maxwell)
JménoLudvík
Příjmení 2Maxwell Robert (změna jména)
Datum odvodu13.05.1940
Místo odvoduF; Marseille
Den01
Měsíc01
Rok1922
Místo narozeníSlatinské Doly, okres Teresva (od 01.07.1928 okres Rachov)+
Národnostslovenská
Hodnostnováček
Datum úmrtí 
Misto úmrtí 
Okolnosti úmrtí 
Jednotka při úmrtí